82 Selvitys rajat ylittävistä hybridijärjestelyistä (3033)

Anna tällä lomakkeella selvitys rajat ylittävistä hybridijärjestelyistä. Täytä lomakkeen kaikki kohdat ja lopuksi vapaamuotoinen kuvaus järjestelystä.

Anna lomake sähköisen veroilmoituksen liitteenä.

Paperilomakkeella voi ilmoittaa vain erityisestä syystä. Paperilomake lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2023