VIES-tietokanta (Value added tax Information Exchange System)

Julkisuus ja tietosuoja Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI VIES-tietokanta
(Value added tax Information Exchange System)
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Arvonlisäverotuksen toimittaminen ja verovalvonta
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
EU jäsenvaltioilta EU-tavara- ja palvelukaupan valvontaa koskevat neuvoston asetuksen 904/2010 mukaiset tiedot
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
EU jäsenvaltioille EU-tavara- ja palvelukaupan valvontaa koskevat neuvoston asetuksen 904/2010 mukaiset tiedot
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Arvonlisäverovelvolliset henkilöasiakkaat
TIETORYHMÄT Asiakkaan yksilöintitiedot
Tieto arvonlisäverotunnisteen voimassaolosta
EU-tavara- ja palvelukaupan arvoa koskevat tiedot