Verohallinnon yhteydenottojen tietokanta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI

Verohallinnon yhteydenottojen tietokanta

REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO

puhelinvaihde 029 512 000

Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Yhteydenottotiedot kirjataan verotuksen toimittamista, asiakaspalvelua, palvelutapahtuman varmentamista sekä asiakasohjauksen ja neuvonnan kehittämistä varten.

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT JA REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

REKISTERÖIDYT

Verohallinnon asiakkaat

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan tietojärjestelmästä, puhelinjärjestelmästä, käsittelijältä ja asiakkaalta itseltään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Verohallinnon ulkopuolelle.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETORYHMÄT

 • puhelinnumero, josta asiakas soittaa
 • puhelinnumero, johon asiakkaalle soitetaan
 • palvelusarjan numero ja -nimi, johon asiakas soittaa
 • yhteydenoton ajankohta
 • yhteydenottokanava
 • käsittelijän tiedot
 • asiakkaan yksilöintitiedot
  • asiakkaan nimi
  • henkilötunnus
  • y-tunnus
 • valtuutetun / yhteydenottajan nimi ja henkilö-/y-tunnus
 • asiakkaan yhteystiedot
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
 • yhteydenottaja on tilitoimiston edustaja
 • tehty ennakkosoitto ajanvarauskäyntiin liittyen
 • yhteydenoton aihe/syy
 • asiakkaalle annettu vastaus/ohjaus
 • asiakkaalta saatu vastaus