Verohallinnon asiakkaan asiointiprosessin optimointihanke –haastateltavien rekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verohallinnon asiakkaan asiointiprosessin optimointihanke –haastateltavien rekisteri
REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO

Käyntiosoite: Vääksyntie 4, Helsinki
Puhelinvaihde 029 512 000

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Haastateltavien yhteys- ja haastattelutietoja käytetään Verohallinnon palvelujen kehittämiseen.
YLEISTÄ

Verohallinnolla on asiakaspalvelua varten valtakunnallisia palvelunumeroita sekä verotoimistoja. Puhelinpalvelussa ja käyntiasioinnissa pyydämme asiakkaita asiakaspalvelutilanteessa antamaan suostumuksellaan yhteystietonsa myöhemmin suoritettavaa kertaluonteista haastattelua varten.

Haastattelujen tavoitteena on kehittää Verohallinnon palvelua siten, että verovelvollisuuksien hoitamisesta aiheutuisi mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa (aikaa) asiakkaille.  

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT JA REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
REKISTERÖIDYT Yhteystietonsa suostumuksellaan antaneet asiakkaat, noin 20 henkeä per valtakunnallinen palvelunumero ja 20 per tutkimuksen kohteena oleva verotoimisto.
REKISTERIN SISÄLTÖ

Haastatteluun suostuneilta tallennetaan seuraavat tiedot haastattelua varten:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan henkilötunnus
  • Yhteydenottopäivä ja kellonaika
  • Asiakkaan asia
  • Asiakkaan toiveet haastatteluajankohdan suhteen sekä puhelinnumero johon toivotaan soitettavan
REKISTERIN SÄILYTYS JA SUOJAAMINEN

Tallennus tapahtuu excel-taulukoihin joita säilytetään projektin keston ajan (12 kk).

Tiedot tallennetaan Verohallinnon suojatulle verkkolevylle.

REKISTERIN LUOVUTUS Tallenteet ovat Verohallinnon omaisuutta, eikä niitä luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle eikä käytetä Verohallinnossa muuhun käyttötarkoitukseen.
REKISTERIN KÄYTTÖOIKEUDET Oikeudet tallennettuihin tietoihin myönnetään projektipäällikölle, ohjausryhmälle sekä asiakkaiden haastattelijoille.