Velvoitteidenhoitoselvitysrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Selvitystietojärjestelmä

OSAREKISTERI

Velvoitteidenhoitoselvitysrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Velvoitteidenhoitoselvitysten laatiminen organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 6 §:ssä säädettyihin käyttötarkoituksiin.

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Kaupparekisteri

YTJ

Väestötietojärjestelmä

Verohallinnon rekisterit

Tullin rekisterit

Eläketurvakeskuksen rekisterit

Työttömyysvakuutusrahaston rekisterit

Ulosoton rekisterit

Poliisin rekisterit

Oikeusrekisterikeskuksen rekisterit

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET

Selvitysyksikkö luovuttaa velvoitteidenhoitoselvityksen vain selvitystä pyytäneelle viranomaiselle pyynnössä esitettyyn käyttöön (Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä 5, 6 ja 11 §:t).

 

Rekisteristä ei luovuteta muita tietoja.

REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT

Organisaatiot ja organisaatiohenkilöt

TIETORYHMÄT

Velvoitteidenhoitoselvitysrekisteriin tallennetaan viranomaiselta Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 7 §:n perusteella saatuja tietoja organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä.

Velvoitteidenhoitoselvitysrekisteriin voidaan tallentaa myös velvoitteidenhoitoselvityksen laatimiseksi julkisista lähteistä hankittuja tietoja organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä.

Rekisteriin voidaan tallentaa organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä tietoja, jotka kuvaavat organisaation tai organisaatiohenkilön sekä näihin välittömästi tai välillisesti kytkeytyvän organisaation ja organisaatiohenkilön toimintaa ja taloutta sekä veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka tullin perimiin maksuihin liittyvien velvoitteiden hoitamista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi organisaation tai organisaatiohenkilön seuraavat tiedot:

- nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus taikka muut yksilöintitiedot sekä yhteystiedot;

- organisaatiohenkilön asemaa sekä organisaation omistus- ja hallintasuhteita kuvaavat tiedot;

- taloudellista toimintaa ja taloudellista asemaa kuvaavat tiedot;

- veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutus- sekä tullin perimiin maksuihin liittyviä velvoitteita sekä niiden hoitamista ja valvontaa kuvaavat tiedot sekä

- maksuhäiriöitä kuvaavat tiedot.

Velvoitteidenhoitoselvitysrekisteriin tallennetaan lisäksi velvoitteidenhoitoselvitykset.