Vakinaisen asuinpaikan/väliaikaisen verottoman käyttöoikeuden selvittäminen -lomake

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Vakinaisen asuinpaikan/väliaikaisen verottoman käyttöoikeuden selvittäminen -lomake
REKISTERIN PITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000

Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Autoverotuksen toimittaminen

1. Autoverovalvontaan liittyvässä valvontatilanteessa annettu todistus/määräys ilmoittautumisesta autoverotukseen (väliaikainen veroton käyttö). Tulli suorittaa autoverolain 80 §:n perusteella liikennevalvontaa mm. ulkomaille rekisteröityihin               ajoneuvoihin tai muihin sellaisiin autoverolain piiriin kuuluviin ajoneuvoihin, joista autoveroa ei ole suoritettu.

2. Tietojen kerääminen tapauksista, joissa puututtu ajoneuvon väliaikaiseen verottomaan käyttöoikeuteen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähdeluettelo

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luettelo tietojen luovutuksista

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

 Henkilöasiakkaat