SAS-datoihin kootut tietokantatiedot autoverojärjestelmästä sekä TRAFIn tietokannasta

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI

SAS-datoihin kootut tietokantatiedot MOVE-järjestelmästä sekä TRAFIn tietokannasta

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto 
PL 325, 00052 VERO 
puh. 029 512 000

Käyntiosoite: 
Kirjaamo 
Vääksyntie 4, Helsinki

Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Autoverotuksen toimittaminen ja oikeellisuuden valvonta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähdeluettelo

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luettelo tietojen luovutuksista

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

 Henkilöasiakkaat

TIETORYHMÄT

Autoverojärjestelmän (MOVE) autoveropäätöksiä, ajoneuvoja ja asiakasta koskevat tiedot.
Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) järjestelmän ensirekisteröintiä koskevat  omistaja- ja haltijatiedot.