Sähköinen uutiskirje

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI

Sähköinen uutiskirje

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakkaiden ohjaus

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Tietolähdeluettelo

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luettelo tietojen luovutuksista

REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT

Sähköisen uutiskirjeen tilaajat

TIETORYHMÄT

Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite

Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2017