Sähköinen uutiskirje

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI

Sähköinen uutiskirje

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakkaiden ohjaus

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Tietolähdeluettelo

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luettelo tietojen luovutuksista

REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT

Sähköisen uutiskirjeen tilaajat

TIETORYHMÄT

Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite