Perintö- ja lahjaverotusta varten ilmoitettujen vakuutusetuuksien rekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Perintö- ja lahjaverotusta varten ilmoitettujen vakuutusetuuksien rekisteri
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Perintö-ja lahjaverotuksen toimittaminen
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Vakuutusyhtiöiltä perintö- ja lahjaverotuksessa huomioon otettavat vakuutussuoritukset (perintö- ja lahjaverolain 28 a §)
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Perinnönjättäjät ja lahjanantajat, perinnön- ja lahjansaajat
TIETORYHMÄT Vakuutuksenottajan yksilöintitiedot

Edunsaajan yksilöintitiedot

Vakuutusta koskevat tiedot