Perintö- ja lahjaverotuksen tiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

REKISTERI

Verotuksen tietojärjestelmä

OSAREKISTERI Perintö- ja lahjaverotuksen tiedot

REKISTERINPITÄJÄ

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Perintöverotuksen toimittaminen
Lahjaverotuksen toimittaminen

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Lahjansaajan perintö- ja lahjaverolain 27 §:n nojalla lahjaverotuksen toimittamista varten antama lahjaveroilmoitus

Pesän ilmoittajan perintö- ja lahjaverolain 26 §:n nojalla toimittama perukirja, tai perinnön saajan antama perintöveroilmoitus tilanteissa joissa perinnönjättäjä on asunut ulkomailla

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.

REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT

Perinnön saajat sekä perinnönjättäjä ja leski tai aiemmin kuollut puoliso jos perinnönjättäjä ollut avioliitossa

Lahjansaajat sekä lahjanantajat

Hallintaoikeuden saajat

TIETORYHMÄT

Perinnön tai lahjan saajan yksilöintitiedot
Lahjan antajan tai perinnönjättäjän, ja jos perinnönjättäjä ollut avioliitossa lesken tai aiemmin kuolleen puolison, yksilöintitiedot

Hallintaoikeuden saajien yksilöintitiedot
Lahjansaajalta saadut lahjan yksilöintiä ja lahjan käypää arvoa koskevat tiedot
Perukirjalta saadut perinnön yksilöintiä ja käypää arvoa koskevat tiedot

Verotuspäätökset ja muutoksenhakutiedot