Maksuunpanolaskennan tietokanta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Maksuunpanolaskennan tietokanta
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Maksettavan ja palautettavan veron määrän laskenta
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Henkilöasiakkaat
TIETORYHMÄT Asiakkaan yksilöintitiedot

Veron yksilöintitiedot

Laskettuja veroja, maksuja, palautuksia ja seuraamuksia koskevat tiedot