Kiinteistötietokanta

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Kiinteistötietokanta
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4 Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS

Kiinteistöverotuksen ja sen muutosverotuksen toimittaminen sekä tuloverotuksen toimittaminen

Käyttäjiltä tulleen palautteen käsittely

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Kiinteistönomistajat
TIETORYHMÄT

Kiinteistön ja vuokraoikeuden yksilöintitiedot

Kiinteistön ja vuokraoikeuden omistus- ja hallintatiedot

Kiinteistön ja vuokraoikeuden luovutusta koskevat tiedot

Maankäyttölajikohtaiset pinta-alatiedot ja rakennuksen pinta-ala ja muut ominaisuustiedot

Maapohjaan ja rakennuksiin liittyviä verotuksellisia hintatietoja

Rakennuksen ja rakennelman yksilöintitiedot

Rakennuksen omistus- ja hallintatiedot

Maapohjan ja rakennuksen verotusarvo ja kiinteistövero asiakkaan osuuden mukaan

Kiinteistötunnuksen muutoksia koskevat tiedot

Muutostapauksen yksilöinti- ja vireilläolotiedot

Muutostapaukseen liittyvien kiinteistöjen ja rakennusten tiedot

Muutostapauskohtaiset yhtymä- ja yhtymän osakastiedot

Muutostapauksen päätöstiedot