Verohallinnon rekisterit

Alla olevasta luettelosta pääset tutustumaan Verohallinnon rekistereiden rekisteriselosteisiin.

Verotuksen tietojärjestelmä

Verotuksen toimittamista varten Verohallinto kerää, tallettaa ja käsittelee henkilötietoja. Verotuksen toimittamista varten annetut ja laaditut henkilötiedot talletetaan Verohallinnon tietojärjestelmään. Verotuksen tietojärjestelmä jakautuu osarekistereihin.

Osarekisterit

Julkiset rekisterit

Selvitystietojärjestelmä

Selvitystietojärjestelmä on Harmaan talouden selvitysyksikön käyttöön tarkoitettu pysyvä henkilörekisteri. Selvitystietojärjestelmä voi sisältää sellaisia tietoja, joita on tarpeen käsitellä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamisessa. Selvitystietojärjestelmän osarekistereitä ovat velvoitteidenhoitoselvitysrekisteri ja ilmiöselvitysrekisteri.

Osarekisterit

Veronumerorekisteri

Väestötietojärjestelmä

Verohallinnon tehtävänä on rekisteröidä väestötietojärjestelmään tilapäisesti Suomessa oleskelevan ulkomaalaisen henkilön henkilötunnuksen antamista varten tarvittavia tietoja (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2009, 22§).

Muut rekisterit