Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Näin teet tietopyyntöhakemuksen OmaVerossa

 1. Vieritä sivua alaspäin, kunnes näet kohdan Rajoitettu tietojen ilmoittaminen ja pyytäminen. Valitse linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti.

 2. Vieritä sivua alaspäin.

  1. Jos tarvitset kopion perukirjasta, valitse kohdasta Perintövero linkki Kopio perukirjasta.
  2. Jos pyydät muuta toisen henkilön tai yrityksen asiakirjaa, valitse kohdasta Hakemukset linkki Tietopyyntö verotusasiakirjoista.

Huomaa! Jos perukirja on laadittu ennen vuotta 1994, pyydä kopio ensisijaisesti perinnönjättäjän viimeisen kotikunnan käräjäoikeudesta. Käräjäoikeuksien yhteystiedot saat sivustolta oikeus.fi

Verohallinto säilyttää pysyvästi vuonna 1994 ja sen jälkeen laadittuja perukirjoja ja niiden liitteitä. Ennen vuotta 1994 laadittujen perukirjojen säilytysaika Verohallinnossa on 30 vuotta.

Tilauksen tiedot

Valitse tilaajan tyyppi sen mukaan, pyydätkö tietoja yksityishenkilönä vai yrityksen tai organisaation puolesta.

Valitse painike Kyllä tai Ei sen mukaan, onko sinulla valtuus tilata tiedot.

 • Jos valitset Ei, kirjoita tilaajan nimi sekä henkilö- tai Y-tunnus.
 • Jos valitset Kyllä, kirjoita valtuutetun nimi ja henkilötunnus. Lisää myös valtakirja hakemuksen liitteeksi sivun lopusta painikkeesta Lisää liite tai kirjoita tekstikenttään vapaamuotoinen selvitys valtuutuksesta. Ilmoita myös tilaajan nimi sekä henkilö- tai Y-tunnus.

Esimerkki: Yksityishenkilö on valtuuttanut pankin juristin pyytämään kopiota perukirjasta tulevaa perunkirjoitusta varten. Juristi valitsee tilaajan tyypiksi yksityishenkilö, valitsee Kyllä kohtaan ”Onko tilaaja valtuuttanut sinut tekemään pyynnön” ja kirjoittaa kohtaan ”Valtuutetun nimi” oman nimensä. ”Tilaajan nimi” -kohtaan tulee valtuuttajan nimi ja henkilötunnus.

Ilmoita perinnönjättäjän nimi, henkilötunnus ja kuolinpäivä.

Ilmoita asiakirjojen toimitusosoite.

Valitse, haluatko tilata kopion pelkästä perukirjasta vai perukirjasta liitteineen.

Ilmoita syyt, miksi tarvitset kopion perukirjasta. Jos valitset kohdan Muu syy, anna vapaamuotoinen selvitys käyttötarkoituksesta.

Ilmoita, oletko kuolinpesän osakas. Jos valitset Ei, anna vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi pyydät kopiota perukirjasta.

Ilmoita lisätietojen antajan yhteystiedot. Yhteyshenkilö voi olla myös eri henkilö kuin tietopyynnön tekijä.

Valitse painike Seuraava.

Esikatsele ja lähetä

Tarkista, että tiedot ovat oikein. Valitse lopuksi painike Lähetä.

Huomaa: Jos valitset painikkeen Tallenna keskeneräisenä, löydät hakemuksen etusivulta kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila.

Huomaa, että omat verotusasiakirjasi löydät yleensä suoraan OmaVerosta. Lue ohje: Näin löydät päätökset, kirjeet ja verotustodistuksen OmaVerossa

Tietopyynnön tyyppi

Jos tarvitset niin vanhoja verotustietoja, että niitä ei löydy OmaVerosta, valitse tietopyynnön tyypiksi Tilaan omia verotusasiakirjoja tai valtuutettuna toisen henkilön verotusasiakirjoja. Valitse tämä kohta myös silloin, jos olet saanut valtakirjan esimerkiksi sukulaiseltasi tai yrityksesi on saanut valtakirjan asiakkaalta hänen verotustietojensa pyytämiseen.

Huomaa: Verohallinnolla ei ole enää esimerkiksi esitäytettyjä veroilmoituksia ja verotuspäätöksiä vuodelta 2008 ja sitä aikaisemmilta vuosilta. Tiedot on hävitetty Verohallinnon arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Valitse painike Seuraava.

Perustiedot

Jos pyydät omia tietojasi: Kirjoita Nimi-kenttään oma nimesi ja ilmoita henkilötunnuksesi.

Jos pyydät toisen tietoja ja sinulla on valtakirja:

 • Kirjoita Nimi-kenttään sen henkilön nimi, jonka tietoja pyydät ja jolta olet saanut valtakirjan. Ilmoita myös hänen henkilö- tai Y-tunnuksensa.
 • Vastaa kysymykseen "Tilaatko verotusasiakirjoja toisen puolesta valtuutettuna?" valitsemalla painike Kyllä. Kirjoita sen jälkeen oma nimesi kenttään Valtuutetun nimi ja anna oma henkilö- tai Y-tunnuksesi. Kirjoita myös selvitys valtuutuksesta ja liitä valtakirja sivun lopusta painikkeesta Lisää liite. Voit käyttää esimerkiksi Verohallinnon lomaketta: Valtakirja veroasioiden hoitamista varten (3818)

Ilmoita toimitusosoite ja yhteyshenkilön tiedot. Yhteyshenkilö voi olla myös eri henkilö kuin tietopyynnön tekijä.

Valitse painike Seuraava.

Pyydettävät tiedot

Valitse painike Lisää tiedot.

Valitse asiakirjan tyyppi ja vuosi. Jos valitset "Muu verotusasiakirja", anna myös lisätiedot.

Tarvittaessa voit pyytää useampia asiakirjoja kerralla, kun valitset uudelleen painikkeen Lisää tiedot.

Kun olet valmis, valitse painike Seuraava.

Esikatsele ja lähetä

Tarkista, että tiedot ovat oikein. Valitse lopuksi painike Lähetä.

Jos haluat itsellesi koko pyynnön tiedot, tallenna lähetyspäivänä kopio pyynnöstä itsellesi avaamalla PDF-tiedosto ja tallentamalla se.

Huomaa: Jos valitset painikkeen Tallenna keskeneräisenä, löydät hakemuksen etusivulta kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila.

Tietopyynnön tyyppi

Valitse tietopyynnön tyypiksi Teen tietopyynnön verotusasiakirjoista viranomaisena tai muun organisaation edustajana.

Viranomainen tai organisaatio voi saada tietoja salassa pidettävistä verotusasiakirjoista vain, jos kyseisen tilaajan tiedonsaannista on erikseen säädetty laissa. Tilaajan on aina esitettävä säädös ja yksilöity lainkohta, johon tiedonsaantioikeus perustuu.

Valitse painike Seuraava.

Perustiedot

Kirjoita Tietojen pyytäjän nimi -kenttään tietojen tilaajan nimi. Esimerkiksi jos teet tietopyyntöä kunnan virkailijana, kirjoita kenttään oma nimesi.

Ilmoita organisaatiosi tyyppi ja nimi sekä asiakirjojen toimitusosoite.

Ilmoita yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Jos toimit myös yhteyshenkilönä, anna tässä omat tietosi.

Hakemuksessa pitää ilmoittaa lainkohta, johon tiedonsaantioikeus perustuu. Valitse painike Lisää lainkohta. Valitse oikea laki ja ilmoita pykälä sekä tarvittaessa myös momentti. Jos valitset "Muu laki", ilmoita mistä laista on kyse.

Kirjoita kohtaan Selvitys tietojen käytöstä, mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Jos haluat saada tiedot vain sähköpostilla, ilmoita sekin tässä kohdassa.

Huomaa, että jos tietopyyntö koskee myös turvakiellon alaisia tietoja, sinua pyydetään antamaan selvitys siitä, miten tietojen käsittely suojataan. Jos tarvitset vain tulotiedot etkä turvakiellon alaisia tietoja lainkaan, valitse painike Ei.

Valitse painike Seuraava.

Ilmoittamistapa

Valitse, lisäätkö tiedot pyydettävistä asiakirjoista yksitellen vai tiedostona.

 • Jos pyyntö koskee alle kymmentä asiakasta, kannattaa valita Yksitellen.
 • Jos pyyntö koskee suurta asiakasmäärää, kannattaa käyttää csv-tiedostoa ja valita Tiedostona. Kun olet valinnut tämän kohdan, pääset lataamaan tiedoston painikkeesta Lisää tiedosto.

Jos käytät tiedostoa, lue ohje: Viranomaisen tietopyyntö verotusasiakirjoista – ohje CSV-tiedostojen muodostamisesta

Pyydettävät tiedot

Kun olet valinnut Yksitellen, valitse tässä vaiheessa painike Lisää tiedot.

 • Ilmoita sen henkilön tai yrityksen nimi, jonka tietoja pyydät. Ilmoita myös henkilötunnus, Y-tunnus tai muu yksilöintitieto.
 • Valitse asiakirjan tyyppi ja vuosi.
 • Valitse painike OK.

Voit lisätä uusia pyyntöjä, kun valitset painikkeen Lisää tiedot. Lisää tiedot erikseen jokaisesta asiakirjasta ja jokaisesta verovuodesta.

Esimerkki: Tarvitset saman henkilön esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen vuodelta 2022. Lisää molempien asiakirjojen tiedot erikseen valitsemalla painike Lisää tiedot 2 kertaa: Ensimmäisellä kerralla täytät tiedot esitäytetystä veroilmoituksesta ja toisella kerralla verotuspäätöksestä. Näin pyynnössä on samasta asiakkaasta kaksi eri riviä. Toimi samoin, jos tarvitset saman henkilön tietoja useammalta kuin yhdeltä verovuodelta.

Kun olet valmis, valitse painike Seuraava.

Esikatsele ja lähetä

Tarkista, että tiedot ovat oikein. Valitse lopuksi painike Lähetä.

Jos haluat itsellesi koko pyynnön tiedot, tallenna lähetyspäivänä kopio pyynnöstä itsellesi avaamalla PDF-tiedosto ja tallentamalla se.

Huomaa: Jos valitset painikkeen Tallenna keskeneräisenä, löydät hakemuksen etusivulta kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila.

Tämä valinta on tarkoitettu esimerkiksi

 • asianajajille, jotka pyytävät ns. kolmannen osapuolen tietoja – eivät oman asiakkaansa tietoja
 • pesänhoitajille
 • henkilöille, joilla on jokin yhteinen veroasia, kuten yhteisomistuksessa oleva kiinteistö.
  Huomaa, että tätä kautta et voi pyytää kopiota perukirjasta.

Tietopyynnön tyyppi

Valitse tietopyynnön tyypiksi Pyydän toisen henkilön tai yrityksen verotusasiakirjoja

 • jos toimit asianhoitajana ja pyydät asiakkaasi puolesta kolmannen osapuolen verotustietoja
 • jos toisen osapuolen verotiedot vaikuttavat omaan veroasiaasi
 • jos tarvitset toisen osapuolen tietoja kuolinpesän selvittämisessä, osituksessa tai perinnönjaossa tai konkurssipesän hoitajana.

Valitse painike Seuraava.

Perustiedot

Kirjoita Tietojen pyytäjän nimi -kenttään oma nimesi sekä henkilö- tai Y-tunnuksesi. Kirjoita myös selvitys valtuutuksesta ja liitä valtakirja sivun lopusta painikkeesta Lisää tiedosto.

Ilmoita asiakirjojen toimitusosoite.

Ilmoita yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Jos toimit myös yhteyshenkilönä, anna tässä omat tietosi.

Kirjoita kohtaan Selvitys tietojen käytöstä, mihin pyydettyjä tietoja käytetään ja mihin tietopyyntö perustuu. Kirjoita nämä tiedot selkeästi. Lisäohjeita voit lukea OmaVerosta kyseisistä kohdista. Jos haluat saada tiedot vain sähköpostilla, ilmoita sekin tässä kohdassa.

Valitse painike Seuraava.

Pyydettävät tiedot

Valitse painike Lisää tiedot.

 • Ilmoita sen henkilön tai yrityksen nimi, jonka tietoja pyydät. Ilmoita myös henkilötunnus, Y-tunnus tai muu yksilöintitieto.
 • Valitse asiakirjan tyyppi ja vuosi.
 • Valitse painike OK.

Voit lisätä uusia pyyntöjä, kun valitset painikkeen Lisää tiedot. Lisää tiedot erikseen jokaisesta asiakirjasta ja jokaisesta verovuodesta.

Esimerkki: Tarvitset saman henkilön esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen vuodelta 2022. Lisää molempien asiakirjojen tiedot erikseen valitsemalla painike Lisää tiedot 2 kertaa: Ensimmäisellä kerralla täytät tiedot esitäytetystä veroilmoituksesta ja toisella kerralla verotuspäätöksestä. Näin pyynnössä on samasta asiakkaasta kaksi eri riviä. Toimi samoin, jos tarvitset saman henkilön tietoja useammalta kuin yhdeltä verovuodelta.

Kun olet valmis, valitse painike Seuraava.

Esikatsele ja lähetä

Tarkista, että tiedot ovat oikein. Valitse lopuksi painike Lähetä.

Jos haluat itsellesi koko pyynnön tiedot, tallenna lähetyspäivänä kopio pyynnöstä itsellesi avaamalla PDF-tiedosto ja tallentamalla se.
Huomaa: Jos valitset painikkeen Tallenna keskeneräisenä, löydät hakemuksen etusivulta kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.3.2024