Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tietopyynnöt tieteellistä tutkimusta tai tilastointia sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten

Verotustietojen käyttäminen tieteellisessä tutkimuksessa, tilastoinnissa tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyössä edellyttää Verohallinnon myöntämää tietolupaa (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 28 §). Lupaharkinnassa Verohallinto selvittää luvan hakijan tiedonsaantioikeuden lisäksi muun muassa pyydettyjen tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä tietoturvaan liittyä seikkoja.

Verotustiedot voidaan luovuttaa edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten esimerkiksi kopioina verotusasiakirjoilta tai massamuotoisesti sähköisessä muodossa. Tietojen luovuttaminen on maksullista, ellei laissa ole erikseen säädetty maksuttomuudesta. Tietoluovutuksen kustannukset ilmoitetaan tietoluvan hakijalle ennen tietojen luovuttamista.

Tietolupaa haetaan valmiilla tietolupahakemuslomakkeella. Tätä lomaketta voi käyttää myös haettaessa lupaa viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten:

Tietolupahakemuksen tulisi sisältää muun muassa seuraavat tiedot

  • tutkimuksen, tilaston tai selvitystyön vastuutaho ja -henkilö sekä tutkimusryhmän jäsenet ja muut tietojen käyttäjät
  • tutkimuksen, tilaston tai selvityksen suorituspaikka tai organisaatio
  • selvitys tietojen suojaamisesta ja hävittämisestä
  • tutkimuksen, tilaston tai selvityksen aikataulu
  • mitä verotustietoja pyydetään ja miltä ajalta
  • missä muodossa tietoja pyydetään (kopioina, nähtäville muistiinpanoja varten, sähköisessä muodossa)
  • pyydettävien tietojen käyttötarkoitus (tutkimus, tilasto, viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyö)

Tietolupahakemuksen liitteenä tulee toimittaa muun muassa

  • ajantasainen tutkimussuunnitelma
  • luettelo pyydettävistä tiedoista
  • tietosuojaseloste

Allekirjoitettu tietolupahakemuslomake liitteineen tulee lähettää skannattuna osoitteeseen verohallinto(at)vero.fi tai postitse osoitteeseen Verohallinto, PL 325, 00052 Vero.

Ohjeita muualla verkossa:

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2021