Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Viranomaisen tietopyyntö verotusasiakirjoista – ohje CSV-tiedostojen muodostamisesta

Viranomainen tai organisaatio voi pyytää Verohallinnolta henkilön tai yrityksen yksittäisiä verotustietoja, jos tietojen pyytäjällä on laissa säädetty oikeus saada salassa pidettäviä verotustietoja jonkin viranomaistehtävän hoitamiseksi.

Ohjeen tarkoituksena on auttaa tietojen pyytäjiä muodostamaan oikean sisältöisiä ja muotoisia tiedostoja. CSV-tiedostossa käytetään tietojen erotinmerkkinä puolipistettä [;] ja eri tietueiden erotinmerkkinä rivinvaihtoa.

Tietojen on oltava eriteltyinä esimerkkitiedoston mukaiseen järjestykseen.

Tiedoston pitää olla CSV-muodossa (*.csv), joka on yksi tallennusmuoto esimerkiksi Excel-ohjelmassa. CSV-tiedosto tulee tehdä UTF-8 merkistöllä. Jos luot tiedoston muulla ohjelmalla kuin Excelillä, varmista, että tietojen erottimena on puolipiste. CSV-tiedosto voi olla kooltaan enintään 30 megatavua (Mt).

Lähetä CSV-tiedosto Verohallinnolle

Lähetä tiedosto OmaVerossa. Tiedoston sisältö vahvistetaan vasta lataamisen jälkeen, joten voit tarvittaessa vielä korjata tietoja ennen tietopyynnön lähettämistä. Saat kuittauksen onnistuneesta lähetyksestä. Katso tunnistautumisohjeet OmaVeroon

CSV-tiedostossa ilmoitettavat tiedot järjestyksessä

1. Nimi

 • Ilmoita henkilö tai yritys, jonka tietoja pyydetään
 • Pakollinen tieto
 • Max 100 merkkiä

2. Henkilö- tai Y-tunnus

 • Suomalainen henkilö- tai y-tunnus
 • Pakollinen tieto. Jos tunnus ei ole tiedossa, täytä kohta 4 Muu yksilöintitieto
 • Max 11 merkkiä

3. Osoite

 • Vapaaehtoinen tieto
 • Max 100 merkkiä

4. Muu yksilöintitieto

 • Pakollinen tieto, jos henkilö- tai Y-tunnus ei ole tiedossa
 • Max 100 merkkiä

5. Pyydettävä verotusasiakirja

 • Pakollinen tieto
  1 = Verotuspäätös
  2 = Esitäytetty veroilmoitus
  3 = Kiinteistöveropäätös
  4 = Yrityksen tai yhteisön veroilmoitus
  5 = Vuosi-ilmoitus palkoista
  6 = Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
  7 = Muu vuosi-ilmoitus
  Tarkenna kohtaan Lisätietoa, mistä vuosi-ilmoituksesta on kyse
  8 = Muu verotusasiakirja
  Tarkenna kohtaan Lisätietoa, mistä verotusasiakirjasta on kyse

6. Verovuosi

 • Ilmoita muodossa VVVV
 • Pakollinen tieto

7. Lisätietoa

 • Ilmoita verotusasiakirjan nimi tai muu yksilöintitieto
 • Pakollinen tieto, jos pyydettävä asiakirja on muu vuosi-ilmoitus tai muu verotusasiakirja. Ilmoita tässä kohdassa muun vuosi-ilmoituksen (7) tai muun verotusasiakirjan (8) nimi.
 • Max 100 merkkiä

Esimerkki muodostetusta tiedoston rivistä. (Huom. viimeisen tietokentän jälkeen ei tule puolipistettä silloinkaan kun se on tyhjä.)  Yksi tiedosto voi sisältää useita rivejä:

Erkki Esimerkki;010101A1234;Katu 4 Helsinki;;1;2020;
Erkki Esimerkki;010101A1234;Katu 4 Helsinki;;8;2018;Tuloverotuksen ennakkoratkaisu
Minna Esimerkki;;Katu 1 Tukholma;099-487-0012-0074;3;2019;

Esimerkki samasta tiedostosta, kun se on tehty Excelissä.

Yllä oleva esimerkki muodostetusta tiedoston rivistä kuvana.

Tiedoston korjaaminen

Kun olet ladannut tiedoston, näet ilmoituksen seuraavassa vaiheessa yhteenvedon ladatuista tiedoista. Jos tiedoissa on virheitä, korjaa ne OmaVerossa ennen kuin lähetät ilmoituksen.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023