Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Nästan 2 miljoner finländare ska kontrollera sin skattedeklaration senast i morgon

Skatteförvaltningens meddelande, 13.5.2024

Cirka 1,95 miljoner lön-, förmåns- och pensionstagare ska komma ihåg att kontrollera och vid behov komplettera sin förhandsifyllda skattedeklaration senast i morgon.

Typiska avdrag som ska fyllas i själv är kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, avdrag som anknyter till distansarbete och andra utgifter för förvärvande av inkomst samt hushållsavdrag, vilka har uppkommit i fjol. På inkomstsidan ska var och en själv deklarera till exempel hyresinkomster, inkomster av virtuella valutor och inkomster av innehållsproduktion på plattformar.

För de flesta räcker det med att kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Det finns tre utsatta dagar i maj för skattedeklarationen för löntagare och pensionärer. För cirka 1,5 miljoner personer var det utsatta datumet redan för en vecka sedan, den 7 maj. Nästa veckas tisdag, den 21 maj, har ännu cirka 1,6 miljoner personer den utsatta dagen. Den egna utsatta dagen visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Största delen behöver inte komplettera eller korrigera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen, utan det räcker med att kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen. I fjol skickade Skatteförvaltningen den förhandsifyllda skattedeklarationen till 5,5 miljoner personer av vilka cirka 1,4 miljoner personer kompletterade den.

Skatteförvaltningen rekommenderar att komplettera uppgifterna i skattedeklarationen i MinSkatt. I fjol använde 90 procent av dem som kompletterade sin skattedeklaration MinSkatt.

I år vill Skatteförvaltningen speciellt påminna dem som deklarerar både i MinSkatt och på pappersblanketter att sköta alla sina skattedeklarationsärenden i MinSkatt. I fjol deklarerade till och med 50 000 personer en del av sina skattedeklarationsuppgifter på papper och en del i MinSkatt.

Glömde du din utsatta dag? Agera snabbt

Om man kompletterar sin skattedeklaration för sent kan det leda till en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Om den egna utsatta dagen redan gick uppmanar Skatteförvaltningen dock att fortfarande komplettera skattedeklarationen i MinSkatt så snabbt som möjligt. Det är möjligt att komplettera i MinSkatt fram till att beskattningen slutförs. Informationen om när den egna beskattningen slutförs kan kontrolleras i beskattningsbeslutet.

Anvisningar till deklarationen:

Förhandsifylld skattedeklaration

Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Glömde du att deklarera uppgifter?

Läs mer om deklarationen på våren 2024:

Cirka 1,5 miljoner personer ska kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen i morgon – också två miljoner fastighetsägare har den utsatta dagen då

Finländarna hyr ut alltmer bilar, båtar, maskiner och andra föremål – nu är det aktuellt med att deklarera hyresinkomsterna för 2023

13 miljoner euro i obetalade fastighetsskatter i fjol − betala i tid med e-faktura och undvik höjd dröjsmålsränta

Skatteförvaltningen godkände cirka 2,6 miljarder euro i avdrag för kostnader för förvärvande av inkomst i beskattningen för 2022 – alla löntagare får automatiskt 750 euro i avdrag

I fjol hittade Skatteförvaltningen 30 miljoner euro i virtuella valutor som inte hade deklarerats

Akta dig för en allmän missuppfattning om resekostnadsavdrag – i verkligheten beviljas avdraget enligt det billigaste fortskaffningsmedlet

Har du i fjol låtit utföra arbete som berättigar till hushållsavdrag? Ansök nu om skatteförmån för bland annat vårdarbete, städning eller renovering

Skatteförvaltningen påminner dem som deklarerar både i MinSkatt och på papper: alla skattedeklarationsärenden kan skötas i MinSkatt

Skattedeklarationstiden börjar: de första förhandsifyllda är i MinSkatt i dag – det går ännu att ansöka om elavdrag för stora elräkningar för i fjol

Sidan har senast uppdaterats 13.5.2024