Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Cirka 1,5 miljoner personer ska kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen i morgon – också två miljoner fastighetsägare har den utsatta dagen då

Skatteförvaltningens meddelande, 6.5.2024

Cirka 1,5 miljoner löntagare och pensionstagare ska komma ihåg att kontrollera sin förhandsifyllda skattedeklaration senast i morgon. I morgon är det också den sista dagen för cirka två miljoner fastighetsägare för att korrigera och komplettera sitt fastighetsbeskattningsbeslut.

Lön-, förmåns- och pensionstagare har tre olika utsatta dagar för skattedeklarationen i maj: den 7 maj, den 14 maj och den 21 maj. Den egna utsatta dagen visas i MinSkatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Tisdagen den 14 maj är den utsatta dagen för den största gruppen, nästan två miljoner lön- och pensionstagare. Cirka 1,6 miljoner personer har sin utsatta dag den 21 maj.

Man ska kontrollera att uppgifterna som antecknats i den förhandsifyllda skattedeklarationen är rätt. Om uppgifterna stämmer behöver man inte göra något. Om det saknas inkomster eller avdrag i den förhandsifyllda ska man deklarera dem senast på sin utsatta dag.

Skatteförvaltningen uppmanar att komplettera och korrigera i MinSkatt.

Akta dig för falska webbplatser – gå inte till MinSkatt via länkar

Skatteförvaltningen påminner om att phishing för att komma åt kundernas personbeteckningar och bankkoder förekommer på nätet med hjälp av olika slag av bedrägliga meddelanden och webbplatser. Kunden ska vara på sin vakt: Det lönar sig att inte att gå till MinSkatt via länkar utan endast genom att skriva adressen till tjänsten www.vero.fi/minskatt direkt i adressfältet i webbläsaren. Adressen till MinSkatt går också att spara bland bokmärken eller favoriter i webbläsaren.

Fakta om att deklarera

  • Kontrollera och vid behov komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast på den utsatta dagen. Den egna utsatta dagen finns antecknad i den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.
  • Kontrollera att inkomsterna är rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Alla inkomster visas inte automatiskt i skattedeklarationen utan du ska själv komplettera dem. Sådana inkomster är exempelvis hyresinkomster och inkomster av virtuella valutor.
  • Komplettera också eventuella avdrag i den förhandsifyllda skattedeklarationen. De vanligaste avdragen är avdraget för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, hushållsavdraget samt avdragen för kostnader för förvärvande av löneinkomst, till exempel avdraget för arbetsrum.
  • Om du äger en fastighet har du fått fastighetsbeskattningsbeslutet i mars. Kontrollera uppgifterna i beslutet och komplettera dem vid behov. Den utsatta dagen för alla fastighetsägare är tisdagen den 7 maj. Observera särskilt eventuella ombyggnadsarbeten: om omfattande ombyggnader har gjorts på fastigheten, såsom att det har lagts till vattenledning, avlopp eller maskinell luftkonditionering, ska de deklareras. Också när användningsändamålet med byggnaden har ändrats, till exempel sommarstugan har ändrats till stadigvarande bostad, ska ändringarna anges i fastighetsskattedeklarationen.

Mer om deklarationen på våren 2024:

Finländarna hyr ut alltmer bilar, båtar, maskiner och andra föremål – nu är det aktuellt med att deklarera hyresinkomsterna för 2023

13 miljoner euro i obetalade fastighetsskatter i fjol − betala i tid med e-faktura och undvik höjd dröjsmålsränta

Skatteförvaltningen godkände cirka 2,6 miljarder euro i avdrag för kostnader för förvärvande av inkomst i beskattningen för 2022 – alla löntagare får automatiskt 750 euro i avdrag

Akta dig för en allmän missuppfattning om resekostnadsavdrag – i verkligheten beviljas avdraget enligt det billigaste fortskaffningsmedlet

Har du i fjol låtit utföra arbete som berättigar till hushållsavdrag? Ansök nu om skatteförmån för bland annat vårdarbete, städning eller renovering

Skatteförvaltningen påminner dem som deklarerar både i MinSkatt och på papper: alla skattedeklarationsärenden kan skötas i MinSkatt

Skattedeklarationstiden börjar: de första förhandsifyllda är i MinSkatt i dag – det går ännu att ansöka om elavdrag för stora elräkningar för i fjol

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2024