Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

I morgon är det den sista utsatta dagen för att deklarera – hittills har fler än en miljon personer kompletterat sina uppgifter

Skatteförvaltningens meddelande, 20.5.2024

I morgon är det den sista utsatta dagen för att komplettera skattedeklarationen för cirka 1,6 miljoner lön- och pensionstagare.

Antalet personer som kompletterar sin skattedeklaration varierar från år till år. Enligt Skatteförvaltningens statistik gjorde lite fler än 1,4 miljoner personer ändringar i sin förhandsifyllda skattedeklaration i fjol och antalet var drygt 1,2 miljoner år 2022. Skatteförvaltningen skickar cirka 5,6 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer varje år och sålunda har de flesta personer uppgifterna i skattedeklarationen färdigt rätt.

I år har redan fler än en miljon personer gjort ändringar före den sista utsatta dagen. Deklaranterna har alltså varit ute i god tid.

Kom ihåg avdragen och inkomsterna som saknas från den förhandsifyllda

Skatteförvaltningen påminner att den förhandsifyllda skattedeklarationen alltid ska kontrolleras, och om uppgifterna innehåller fel eller brister ska de korrigeras. Skatteförvaltningen får mycket uppgifter automatiskt men har inte alltid uppgifter om exempelvis olika slag av avdrag. De vanligaste avdragen är kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, kostnader för förvärvande av inkomst och hushållsavdraget.

Skatteförvaltningen gör automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst för alla löntagare och därmed lönar det sig att deklarera kostnaderna för förvärvande av inkomst endast om de överskrider gränsen på 750 euro. Så blir det till exempel när någon arbetar på distans hemifrån mer än hälften av arbetsdagarna. Då kan hen deklarera avdraget för arbetsrum.

Utöver avdragen ska också de inkomster för i fjol som saknas från den förhandsifyllda skattedeklarationen deklareras senast på den egna utsatta dagen för skattedeklarationen. Exempel på inkomster som ska deklareras själv är hyresinkomster, inkomster av virtuella valutor och också inkomster av innehållsproduktion och försäljning på plattformar.

Skatteförvaltningen uppmanar att kontrollera och komplettera skattedeklarationen i MinSkatt. Det lönar sig att inte att gå till MinSkatt via länkar utan endast genom att skriva adressen till tjänsten www.vero.fi/minskatt direkt i adressfältet i webbläsaren. Adressen kan också sparas bland bokmärken eller favoriter i webbläsaren.

Har den utsatta dagen redan gått? Agera genast!

Om skattedeklarationen korrigeras för sent kan det leda till en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Om den egna utsatta dagen redan gick lönar det sig dock fortfarande att så snabbt som möjligt komplettera sin skattedeklaration i MinSkatt.

En del av löntagarna och pensionärerna hade den utsatta dagen för skattedeklarationen den 7 och 14 maj. För en liten del av löntagarna, alltså makar och makor till firmaföretagare och jordbruksidkare, inföll den utsatta dagen för skattedeklarationen redan den 2 april.

Mer information till kunder

Förhandsifylld skattedeklaration - så här deklarerar du

Glömde du att deklarera uppgifter?

Läs mer om deklarationen för våren 2024

Nästan 2 miljoner finländare ska kontrollera sin skattedeklaration senast i morgon

Cirka 1,5 miljoner personer ska kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen i morgon – också två miljoner fastighetsägare har den utsatta dagen då

Finländarna hyr ut alltmer bilar, båtar, maskiner och andra föremål – nu är det aktuellt med att deklarera hyresinkomsterna för 2023

13 miljoner euro i obetalade fastighetsskatter i fjol − betala i tid med e-faktura och undvik höjd dröjsmålsränta

Skatteförvaltningen godkände cirka 2,6 miljarder euro i avdrag för kostnader för förvärvande av inkomst i beskattningen för 2022 – alla löntagare får automatiskt 750 euro i avdrag

I fjol hittade Skatteförvaltningen 30 miljoner euro i virtuella valutor som inte hade deklarerats 

Akta dig för en allmän missuppfattning om resekostnadsavdrag – i verkligheten beviljas avdraget enligt det billigaste fortskaffningsmedlet

Har du i fjol låtit utföra arbete som berättigar till hushållsavdrag? Ansök nu om skatteförmån för bland annat vårdarbete, städning eller renovering

Skatteförvaltningen påminner dem som deklarerar både i MinSkatt och på papper: alla skattedeklarationsärenden kan skötas i MinSkatt

Skattedeklarationstiden börjar: de första förhandsifyllda är i MinSkatt i dag – det går ännu att ansöka om elavdrag för stora elräkningar för i fjol

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2024