Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ge tips om skattefusk

Med denna tipsblankett kan du berätta om misstänkt skattefusk som du observerat. Du kan sända in ditt tips anonymt utan att avsändaruppgifterna framgår.

Med den här blanketten kan du också berätta om misstänkt fusk som gäller bilbeskattningen. Markera i så fall kryssrutan Övrigt och skriv in din observation i tilläggsuppgifterna. Det är bra att i beskrivningen för ett tips som gäller bilbeskattningen ange fordonets märke, registernummer och hur observationen har gjorts.

Enligt offentlighetslagen ska Skatteförvaltningen i regel informera vad tipset innehåller när personen eller sakägaren som tipset gäller ber om det. Den som tipsar är inte sakägande varför Skatteförvaltningen på grund av sekretessbestämmelserna inte kan ge information om ärendets behandling.

Läs mer: Information om skattefuskblanketten

Uppgifter som har markerats med (*) är obligatoriska. Du får en bekräftelse när tipset har kommit fram problemfritt.

Använd inte denna blankett om du har för avsikt att rapportera misstänkta oegentligheter i Skatteförvaltningens verksamhet. Misstänkta oegentligheter i Skatteförvaltningens verksamhet kan rapporteras via den externa nationella rapporteringskanalen. Läs mer om den externa rapporteringskanalen.

Hur är detta kopplat till beskattningen?

(Välj ett eller flera alternativ)

Namn på skattebetalare som det berör (företag eller person)?

Vilka andra berör ärendet?

Här kan du berätta om affärsbekanta, arbetstagare, avtalsparter eller andra personer som i verkligheten är aktiva i bolaget. Vid behov kan du fritt berätta om andra bolag eller personer som är inblandade.

Var bedrivs verksamheten?

(Ange ett eller flera alternativ)

Hur betydande är ärendet?

Här kan du uppge din egen uppskattning om fuskets eurobelopp samt hur länge det har pågått.

Hur har du fått uppgifterna du anger?

Hur kan det bevisas?

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2017