År 2022 anmäldes 55 miljoner löneuppgifter och 61 miljoner förmånsuppgifter till inkomstregistret

10.3.2023

I fjol tog vi i inkomstregistret emot 55 miljoner anmälningar om löneuppgifter, 2 miljoner arbetsgivarens separata anmälningar och 61 miljoner anmälningar om förmånsuppgifter. Antalet anmälningar om löner ökade med 5 miljoner och antalet anmälningar om förmåner minskade med 3 miljoner jämfört med året innan.

90,2 procent av lönerna och 99,9 procent av förmånerna och pensionerna lämnades inom den utsatta tiden på fem dagar. Jämfört med året innan förbättrades punktligheten i fråga om förmåner och pensioner, medan den i fråga om löner försämrades något.

270 000 betalare anmälde löneuppgifter och nästan 700 betalare förmåner. Vid utgången av 2022 innehöll inkomstregistret löneuppgifter för 3 miljoner personer och förmånsuppgifter för 3,6 miljoner personer.

Nästan 800 miljoner anmälningar delades ut i realtid

I fjol vidarebefordrade vi 791 miljoner anmälningar ur inkomstregistret till 380 organisationer.

När de nya informationsanvändare som började vid årsskiftet räknas in, använder nu mer än 400 organisationer inom 26 olika branscher inkomstregistret vid sitt beslutsfattande.

Siffror om ärenden som uträttades i inkomstregistret 2021–2022

Antal samtal och chattar minskar

I fjol besvarade vi nästan 15 000 samtal och över 10 000 chattar. Antalet samtal minskade med nästan hälften jämfört med året innan (tidigare 29 000) och antalet chattar minskade också (tidigare 17 000).

Våra kunders nöjdhet med inkomstregistret förblev dock oförändrad: De som gjorde anmälan via gränssnitten var fortfarande nöjdast.

Användningen av webbplatsen är oförändrad

Vi publicerar alltid de uppdaterade anvisningarna om anmälan till inkomstregistret på inkomstregistret.fi. Antalet sidladdningar på vår webbplats är mer än fem miljoner per år.

I anvisningarna på webbplatsen behandlar vi de vanligaste anmälningssituationerna. Ta till exempel del av våra förnyade webbsidor om

För de som behöver exempel och mer detaljerade anvisningar har vi publicerat 18 detaljerade anmälningsanvisningar om olika teman.  

Ta också del av:

Sidan har senast uppdaterats 10.3.2023