Media

Inkomstregistrets medietjänst är avsedd för journalister som arbetar inom medier.

Vi ger information om bland annat följande ämnen:

  • Nationella inkomstregisterprojektet (KATRE)
  • information om inkomstregistret
  • expertutlåtanden och -kommentarer
  • Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet har föreslagits som förvaltare och registeransvarig av det positiva kreditupplysningsregistret. Inkomstregisterenhetens kommunikationsenhet svarar på medieförfrågningarna angående detta.

Media

Inkomstregistrets kommunikation, tfn. 029 512 5200 eller viestinta.tulorekisteri@vero.fi