Antalet informationsanvändare i inkomstregistret ökar 1.1.2023

1.1.2023

Med informationsanvändare avses aktörer som har lagstadgad rätt att få uppgifter ur inkomstregistret för att sköta sina arbetsuppgifter.

Distribution av information inleds från inkomstregistret till välfärdsområdena, utredningarna av grå ekonomi, migrationsförvaltningens olika uppgifter, den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen, rättshjälpen och intressebevakningen samt stämningsmannafunktionerna.

Dessutom kan uppgifterna i inkomstregistret framöver användas av Tullen och polisen vid brottsbekämpning och förundersökning samt av ARA vid behandling av inkomstbundna reparationsunderstöd.

Informationsanvändare i inkomstregistret från och med 2023.

Informationsanvändare i inkomstregistret från och med 2023.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023