Gränssnittsanvändare är alltjämt nöjdast med inkomstregistret

23.11.2022

Inkomstregistrets totalbetyg för kundnöjdhet är 3,5/5.

Liksom de senaste åren är de nöjdaste kunderna de som använder inkomstregistret via gränssnitten. Gränssnittsanvändarna upplevde dock en försämring i fråga om både prestanda och användbarhet jämfört med i fjol. Mest kritik fick felmeddelandena samt tillgången på information vid störningar och fel.

Kundnöjdheten undersöktes 3.10–31.10.2022 genom en elektronisk enkät som skickades ut till kundjuryer, informationsanvändare och programvaruföretag. Enkäten besvarades av totalt 104 personer. Enkäten genomfördes nu för sjätte gången.

Totalbetyg i kundnöjdhetsenkäterna 2019–2022
Tidpunkt för enkäten

Totalbetyget på en skala från 1 till 5

hösten 2022 3,5
hösten 2021 3,4
våren 2021 3,2
hösten 2020 3,1
hösten 2019 2,8
sommaren 2019 2,3

Samtidigt som den riktade enkäten publicerades en enkät som var öppen för alla på webbplatsen. I enkäten på webbplatsen undersöktes hur smidigt anmälan fungerar i e-tjänsten. De som besvarade enkäten gav e-tjänsten betyget 3,3/5. Enkäten besvarades av 321 personer.

Nöjdheten med anmälan i e-tjänsten förbättras

Nöjdheten hos dem som gör anmälningar i e-tjänsten förbättrades jämfört med i fjol i både den riktade enkäten och enkäten på webbplatsen. Informationsanvändarnas nöjdhet var oförändrad.

I båda enkäterna bedömde informationsanvändarna att inkomstregistrets e-tjänst har förbättrats i fråga om prestanda och användbarhet jämfört med i fjol.

‒ Vi är glada över att kundnöjdheten har ökat hos dem som gör anmälningar i e-tjänsten. Vi tror att de ändringar som vi har gjort i e-tjänsten har förbättrat användarupplevelsen, säger Terhi Holmström, direktör för Inkomstregisterenheten.

 Betyg för gränssnitten och e-tjänsten per enkät.
Betyg för tjänsten på skalan 1–5 hösten 2022 hösten 2021
Gränssnitten, totalbetyg (riktad enkät) 3,8 4,0
användbarhet 3,6 4,0
kapacitet 3,9 4,0
E-tjänsten, kundjuryer, totalbetyg (riktad enkät) 3,5 3,3
användbarhet 3,4 3,2
kapacitet 3,6 3,3
E-tjänsten, informationsanvändare, totalbetyg (riktad enkät) 3,4 3,4
användbarhet 3,3 3,3
kapacitet 3,6 3,5
E-tjänsten, anmälare, totalbetyg (enkät på webbsidan) 3,3 3,1
användbarhet 3,1 2,9
kapacitet 3,5 3,2

Läs mer om resultaten för tidigare år:

Läs mer om ändringarna i e-tjänsten:

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2022