Inkomstregistrets grafiska anvisningar

Inkomstregistrets logotyp

Inkomstregistrets logotyp består av en symbol- och en textdel. Symbolen och texten används alltid tillsammans. Det är inte tillåtet att ändra proportionerna, dela upp logotypen eller göra andra ändringar. Logotypen placeras alltid vågrätt. Logotypen används mot en vit bakgrund. Logotypen är tillgänglig på tre språk (finska, svenska, engelska).

Runt logotypen finns det alltid en s.k. frizon som framhäver symbolen (se bilden nedan).


I princip får inkomstregistrets logotyp användas enbart i dess egna publikationer och material. Övrig användning är förbjuden.

Logotypen får dock i undantagsfall användas i andra sammanhang. Då ska det tydligt framgå av sammanhanget i vilken relation den som publicerar logotypen står till inkomstregistret.

 • Logotypen får användas för att beteckna en pågående eller kommande officiell samarbetsrelation (seminarier, kampanjer, sponsorverksamhet)
 • Logotypen får användas i nyhetsgrafik
 • Med särskilt tillstånd får logotypen användas som referens till en tidigare samarbetsrelation (underleverantörers referenssidor)
  • Logotypen får inte användas som symbol för inkomstregistret i en utomstående aktörs marknadsförings- eller informationsmaterial
  • Logotypen får inte användas så att den kan tolkas uttrycka inkomstregistrets förtroende för en utomstående aktör
 • Med särskilt tillstånd får logotypen användas i konstnärliga eller satiriska sammanhang (t.ex. skämtteckningar, bokomslag)

Förfrågningar om tillstånd att använda logotypen i specialsituationer kan ställas till inkomstregistrets medietjänst.

Inkomstregistrets färger

Inkomstregistrets huvudfärger är blå, grå, svart och vit. Olika färgtoner av färgerna kan också användas.

Den blåa nätmiljön som används i logotypen och trycksakers färger är:

 • RGB (nätet) 52-96-148
 • CMYK (tidningspapper) 90-62-0-18
 • PANTONE PMS 653 C

Ladda ner logotypen för nätbruk här

Sidan har senast uppdaterats 25.2.2022