Om försäkringsskyldighet inte föreligger

Om du inte behöver försäkra dina arbetstagare, men du gör betalningar som omfattas av socialförsäkringsavgifter, anmäl i anmälan om löneuppgifter, att avgifter inte tas ut.

Du kan anmäla uppgiften

  • för hela anmälan (undantagssituation i försäkringen)
  • för en enskild inkomst (försäkringsuppgift för inkomstslaget).

Granska i hurudana situationer du som arbetsgivare har en skyldighet att teckna en försäkring för arbetstagarna

Undantag från försäkring: ingen försäkringsskyldighet och omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd

Använd undantagssituation i försäkringen-typen, om försäkringsskyldighet inte föreligger för någon inkomst som betalats ut till arbetstagaren.

Undantag från försäkring gäller alltid hela anmälan och alla inkomstslag som angetts i anmälan. 

I följande situationer är det fråga om undantag från försäkring:

  • inkomsttagaren omfattas inte av Finlands socialskydd
  • du är inte skyldig att försäkra arbetstagaren, till exempel på grund av inkomsttagarens ålder eller om den utbetalda inkomsten understiger den nedre gränsen för försäkring
  • du anmäler lön som betalats ut till en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare.

Anmäl information om undantagssituationen i försäkringen i uppgifterna om inkomsttagaren.

Du kan anmäla uppgiften på en gång för alla försäkringar eller separat för en eller flera försäkringar. Observera att dessa försäkrare då inte alls får de uppgifter getts i anmälan.

Om inkomsttagaren till exempel inte på grund av sin ålder omfattas av arbetspensionsförsäkringen, tas ingen arbetspensionsförsäkringsavgift ut för de prestationer som betalats ut till inkomsttagaren. Betalaren ska anmäla detta genom att ange typen av undantag från försäkring ”Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)” i anmälan.

Försäkringsuppgift för inkomstslaget: ändring av det förvalda värdet

Använd den typ av försäkringsuppgift som ska ges i samband med inkomstslaget om du vill anmäla uppgifterna om en enskild inkomst.

För varje inkomstslag för lön har det fastställts vilka olika socialförsäkringsavgifter som ska betalas för lönen. De förvalda värdena beskrivs på sidan Inkomstslag för löner. De motsvarar de typiska betalningssituationerna för en inkomst.

Om du gör betalningen enligt förvalet, behövs inget ställningstagande till socialförsäkringsavgifterna.

Om det förvalda värdet för inkomstslaget ska ändras:

  • Anmäl typ av försäkringsuppgift i samband med inkomstslaget.
  • Det förvalda värdet kan ändras enbart för vissa inkomstslag: i dessa är inkomsterna sådana där betalningssituationerna kan variera.
  • Du kan anmäla försäkringsuppgiften på en gång för alla socialförsäkringsavgifter eller separat för en eller flera avgifter.
  • Typen av försäkringsuppgift kan vara Ja eller Nej, det vill säga att de förvalda värdena kan ändras i bägge riktningar.

När det till exempel gäller ett föreläsningsarvode är förvalet att socialförsäkringsavgifter inte ska betalas för arvodet i en vanlig situation. Om ett föreläsningsarvode baserar sig på arbete i anställningsförhållande, betalas socialförsäkringsavgifter för arvodet. Avvikelsen från förvalet ska anmälas genom att man för inkomstslaget lämnar försäkringsuppgiften ”Underställd socialförsäkringsavgift: Ja”.

Detaljerade anvisningar och exempel

Ta del av exemplen och läs mer om försäkring och anmälning i undantagssituationer som gäller försäkring:

 Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer

Sidan har senast uppdaterats 27.1.2023