Tillgänglighetsutlåtande - Inkomstregistret.fi

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller inkomstregistrets webbplats www.inkomstregistret.fi och har upprättas 21.9.2020. Vi har själv värderat tillgängligheten av tjänsten.

Läge för överensstämmelse med kraven

Denna webbplats uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1, A & AA nivån)

Följande innehåll eller funktioner överensstämmer ännu inte med kraven:

 • En del av innehållssidorna och PDF-dokumenten innehåller bilder och diagram som saknar textmotsvarigheter (WCAG 1.1.1, 1.4.5).
 • En del PDF-dokumentens tabeller saknar kolumn- och radrubriker, förklaringar och textmotsvarigheter (WCAG 3.1).
 • På vissa innehållssidor har en felaktig HTML-kod använts för formatering av innehållet WCAG 1.3.1).
 • Webbplatsen innehåller inbäddningar i BI, vars användning kräver särskild förtrogenhet (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 2.4.1, 4.1.2).
 • Webbplatsen innehåller länktexter, som används vid hänvisningar till olika objekt (WCAG 2.4.4).
 • En del av PDF-blanketterna som ska skrivas ut är inte tillgängliga.
 • Innehållssidan Nyhetsbrev innehåller länkar till nyhetsbrev som skapats i en utomstående serviceleverantörs tjänst. Nyhetsbreven innehåller till exempel illustrationer som saknar textmotsvarigheter.
 • Webbplatsen innehåller också vissa enskilda, lindrigare brister, vars inverkan är obetydlig för användaren.

Tillämplig lagstiftning omfattar inte innehåll

Följande innehåll eller funktioner är inte tillgängliga på grund av att tillämplig lagstiftning inte omfattar dem.

 • Från webbplatsen styrs man till en Youtubekanal som administreras av Skatteförvaltningen, där det finns videoinnehåll som har publicerats före den 23.9.2020. En del av detta videoinnehåll saknar textning eller syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som har publicerats före den 23.9.2020 inte göras tillgängligt eller tas bort.
 • På webbplatsen finns PDF-dokument som har publicerats före den 23.9.2018, som inte är tillgängliga till alla delar. Dessa PDF-dokument som har publicerats före den 23.9.2018 behöver enligt lagen inte göras tillgängliga.
 • På webbtjänsten finns gamla nyheter, systemmeddelanden och leveransbeskrivningar samt gamla versioner av inkomstregistrets detaljerade anvisningar, som inte är tillgängliga till alla delar. Tillgänglighetskraven tillämpas inte på innehåll som har arkiverats före den 23.9.2020.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Du kan skicka respons med denna webblankett.

Inkomstregisterenheten ansvarar för tillgängligheten på webbplatsen inkomstregistret.fi och behandlingen av responsen.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör.  I enlighet med lagen strävar Inkomstregisterenheten efter att svara på respons inom två veckor från att responsen lämnats in. 

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2022