Så här beställer kommunen fastighetsskatteuppgifter från Skatteförvaltningen för skatteåret 2020

Förfarandet för beställning och utlämning av fastighetsbeskattningsuppgifter har ändrats. Fastighetsbeskattningsuppgifter för 2020 lämnas ut för första gången från Skatteförvaltningens nya datasystem.

På grund av att fastighetsbeskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga lämnas fastighetsskatteuppgifterna från och med 2020 ut till kommunerna i tre omgångar. Det räcker att en beställning görs för alla dessa tre omgångar.

Utlämningstidpunkterna för fastighetsbeskattningsuppgifterna för 2020 är:

  • Omgång 1 vecka 24 (8–12.6.2020)
  • Omgång 2 vecka 35 (24–30.8.2020)
  • Omgång 3 (Obs! Leveranserna av materialet i den korrigerade tredje raten för 2020 börjar den 22 december 2020. Den tredje raten innehåller också information om fastighetsskatt som anges i raterna 1 och 2.)

Skicka e-post till adressen tietoluvat@vero.fi för att få anvisningar för beställningen.

Postbeskrivning.xlsx

Anvisningar till att läsa filen fastighetsskatteuppgifter finns tyvärr ännu inte på svenska. Vi publicerar de på svenska så snabbt som möjligt.

Läs anvisningar på finska:
- Ohje: Kiinteistöverotiedot tiedoston lukeminen (ei sisällä turvakiellonalaisia tietoja) (pdf)
- Ohje: Kiinteistöverotiedot tiedoston lukeminen (sisältää turvakiellonalaiset tiedot) (pdf)

Så här anmäler kommunen byggnader som saknas från fastighetsskatteuppgifterna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen)

Anvisning: Anmäl till BRC 2020.docx

Se anvisningarna för anmälan: Byggnader-som-kommuner-anmäler-och-som-saknas-i-skateförvaltningens-databas-2020.xlsx

Så här anmäler kommunen obebyggda byggplatser

Anvisning: Lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi.

Så här anmäler kommunen planuppgifter 

Anvisning: Anmälan om planuppgifter till Skatteförvaltningen

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi.

Statistiken över fastighetsskatt

Statistiken över fastighetsskatterna hittar du i Skatteförvaltningens statistikdatabas.

Obs! Som följd av systemändringarna publiceras inte följande statistikvyer i fortsättningen:

  • Debiterad fastighetsskatt: beloppet av raten och ratnumret enligt kundens juridiska form
  • Markspecifik kalkylmässig fastighetsskattestatistik
  • Kalkylmässiga beskattningsvärden på mark enligt tomttyp
  • Ändringen i de kalkylmässiga beskattningsvärdena på mark enligt tomttyp
  • De kalkylmässiga beskattningsvärdena på mark i relation till målvärdet enligt tomttyp

Därtill visas uppgifterna om följande statistikvy i fortsättningen i statistikvyn 1.1:

  • Debiterad fastighetsskatt: fastighetsskattebeloppet för kunden enligt den juridiska formen, storleken på skatten och kommunen för den skattskyldige

Statistiktal beträffande de statistikvyer som tagits bort för 2014–2019 kan frågas på adressen verotilastot@vero.fi.

Tjänsten för skattetagare

I tjänsten för skattetagare hittar du uppgifter om bland annat skattetagarnas skatteinkomster och de skatter på vilka inkomsterna baserar sig.