Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Beskattningen av utbildningsverksamhet

Universitet, yrkeshögskolor, kommuner, staten, föreningar, stiftelser och många slags företag bedriver utbildningsverksamhet. I beskattningen är till exempel många yrkeshögskolor allmännyttiga samfund. Statusen som allmännyttigt samfund påverkar både inkomstbeskattningen och momsbeskattningen.

Läs mer om beskattningen av utbildningsverksamhet i anvisningen: