Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattningen av utbildningsverksamhet

Universitet, yrkeshögskolor, kommuner, staten, föreningar, stiftelser och många slags företag bedriver utbildningsverksamhet. I beskattningen är till exempel många yrkeshögskolor allmännyttiga samfund. Statusen som allmännyttigt samfund påverkar både inkomstbeskattningen och momsbeskattningen.

Läs mer om beskattningen av utbildningsverksamhet i anvisningen:

Sidan har senast uppdaterats 9.8.2022