Miksi esitäytetyllä veroilmoituksellani näkyy vähennyskelpoisena vanhoja tappioita, vaikka ne pitäisi olla jo käytetty?

Osalla maatalouden- ja elinkeinonharjoittajista esitäytetyllä veroilmoituksella näkyy aiheettomasti vähennyskelpoisena vanhoja tappioita. Tappiot on merkitty vähennyskelpoisiksi, vaikka ne olisi käytetty jo aiempina vuosina.

Verohallinto korjaa aiheettomasti näkyvät tappiot lopulliseen verotuspäätökseen, joka lähetetään asiakkaille lokakuun loppuun mennessä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa vanhoja tappioita itse eikä sen vuoksi tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon.

Aiheettomasti esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvien tappioiden korjaamisen vuoksi alustavalle laskelmallesi merkitty jäännösveron tai veronpalautuksen määrä saattaa muuttua. Jos jo käytettyjä tappioita poistetaan verovuodelta 2020, saat verotuksen oikaisusta erillisen päätöksen.