Airbnb-vuokratulot

Satunnaisestakin vuokraustoiminnasta (esimerkiksi Airbnb-sivuston kautta) saatu tulo on veronalaista pääomatuloa.

Voit vähentää vuokraamisesta aiheutuvat kulut. Vuokratulosta voi vähentää kuitenkin vain kulut, jotka kohdistuvat vuokra-aikaan: esimerkiksi vuokralaisen hankinnasta johtuneet kulut ja osan hoitovastikkeesta. Jos asunnosta on vuokrattu vain osa, kulut on suhteutettava vuokra-aikaan ja vuokrattavan alueen pinta-alaan.

Näin ilmoitat tiedot verkossa

Veroilmoituksella: Ilmoita tiedot verkossa. Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, käytä joko lomaketta 7H (Vuokratulot – osakehuoneistot) tai 7K (Vuokratulot – kiinteistöt).

Verokortilla: Ilmoita vuokratulot kulujen vähentämisen jälkeen.

Lisätietoa