Satunnaiset vuokratulot omaisuuden vuokrauksesta

Voit tarjota omaisuuttasi vuokralle joko suoraan käyttäjälle tai alustapalveluiden kautta. Alustapalvelu tarkoittaa verkossa toimivaa palvelua, jossa käyttäjät tarjoavat tuotteita ja palveluja muiden saataville korvausta vastaan.

Vuokraamasi yksityis- tai yhteisomistuksessa oleva omaisuus voi olla esimerkiksi

  • auto, asuntoauto, vene tai peräkärry
  • varastotila tai pysäköintipaikka
  • klapikone tai moottorisaha. 

Lue myös: Vuokratulot tilapäisestä asunnon vuokrauksesta (esimerkiksi Airbnb:n tai booking.comin kautta)

Vuokratulosta täytyy maksaa veroa

Vaikka saisit vuokratuloa vain satunnaisesti, vuokratulosta täytyy maksaa veroa. Saat vähentää vuokratulosta

  • kustannukset, jotka ovat aiheutuneet vuokrauksesta suoraan
  • sen osan yleiskustannuksista, joka kohdistuu omaisuuden vuokrausaikaan.

Omaisuuden ostohintaa tai muuta hankintamenoa ei voi vähentää verotuksessa, kun omaisuus ei ole pääasiassa vuokrauskäytössä eli tulonhankkimistoiminnassa. Verohallinto arvioi tapauskohtaisesti omaisuuden pääasiallista käyttötarkoitusta: onko kyseessä yksityiskäyttö vai tulonhankkimistoiminta.

Ilmoita vuokratulot OmaVerossa

Voit ilmoittaa myös paperilomakkeella 7L (muun omaisuuden vuokratulot)

Esimerkki: Antti on hankkinut kuomullisen peräkärryn, koska tarvitsee sitä silloin tällöin tavaroiden kuljettamiseen. Hän vuokraa omistamaansa peräkärryä alustapalvelun kautta, koska peräkärry olisi muutoin suuren osan ajasta käyttämättömänä. Peräkärry maksoi uutena 1 700 euroa. Antti on ottanut peräkärrylle pakollisen liikennevakuutuksen, jonka vuosimaksu on 30 euroa.
Antti on saanut peräkärryn vuokrauksesta vuoden aikana vuokratuloa 15 päivältä yhteensä 450 euroa. Alustapalvelun tarjoaja vähentää Antille tilitetystä vuokratulosta palvelumaksuna 5 %.
Antti voi vähentää verotuksessaan vuokratulosta alustapalvelun perimiä palvelumaksuja 22,50 euroa. Ne ovat suoraan vuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi hän voi vähentää liikennevakuutusmaksun vuosikustannuksesta vuokrausajan osuuden eli 1,23 euroa (= 15/365 x 30 euroa). Antti ei voi vähentää peräkärryn ostohintaa miltään osin, sillä peräkärry ei ole pääasiassa tulonhankkimistoiminnan käytössä.

Esimerkki: Liisa on antanut alustapalvelun kautta vuokralle henkilöautonsa, joka on myös hänen omassa käytössään. Auto maksoi uutena 26 000 euroa. Liisa on maksanut vuodessa auton pakollisia vakuutusmaksuja 1 000 euroa sekä määräaikaishuollosta ja katsastuksesta 350 euroa.
Liisa on saanut auton vuokrauksesta vuoden aikana vuokratuloa 50 päivältä yhteensä 1 500 euroa. Alustapalvelun tarjoaja vähentää Liisalle tilitetystä vuokratulosta palvelumaksuna 5 %.  
Liisa voi vähentää vuokratulosta verotuksessaan palvelumaksut, jotka alustapalvelu on perinyt. Nämä 75 euroa Liisa vähentää suoraan vuokraamisesta aiheutuneina kustannuksina. Lisäksi hän voi vähentää vakuutus-, huolto- ja katsastuskustannuksista vuokrausajan osuuden eli 184,93 euroa (= 50/365 x 1 350 euroa). Liisa ei voi vähentää auton ostohintaa miltään osin, sillä auto ei ole pääasiassa tulonhankkimistoiminnan käytössä eli vuokrauskäytössä.

Esimerkki: Markku on antanut omistamansa pysäköintipaikan vuokralle kesän ajaksi (3 kuukautta). Pysäköintipaikkaan oikeuttavat osakkeet maksoivat 28 000 euroa. Markku maksaa pysäköintipaikasta vastiketta taloyhtiölle 25 euroa kuukaudessa. Vuokrausilmoitus internetissä maksoi 20 euroa.
Markku on saanut pysäköintipaikasta vuokratuloa yhteensä 450 euroa. Hän voi vähentää vuokratulosta verotuksessaan vuokrausilmoituksen kulut eli 20 euroa, koska ne ovat suoraan vuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi Markku voi vähentää vastikkeet vuokrausajalta eli 75 euroa (= 3 x 25 euroa). Pysäköintipaikan osakkeiden ostohinnasta ei voi tehdä poistoa eikä sitä voi vähentää muutoinkaan vuokratulon verotuksessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.4.2022