Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Avasin vahingossa 2 osakesäästötiliä eri pankkeihin, vaikka niitä saisi olla vain yksi. Mitä minun pitää tehdä?

Jos sinulla on useampi kuin yksi osakesäästötili, Verohallinto määrää siitä veronkorotusta. Veronkorotus on lähtökohtaisesti 10 euroa päivässä kutakin osakesäästötiliä kohden. Sanktion tavoitteena on poistaa väärinkäytöksiä, koska yhdelle osakesäästötilille voi sijoittaa enintään 50 000 euroa rahaa.

Jos olet avannut erehdyksessä ylimääräisen osakesäästötilin, voit hakea vapautusta verovuodelle 2020 määrätystä veronkorotuksesta. Edellytyksenä on, että toisella osakesäästötilillä ei ole ollut toimintaa ja olet avannut kaksi tiliä väärinymmärryksestä johtuen. Lue lisää vapautuksen hakemisesta.

Verovuodesta 2021 alkaen veronkorotusta ei enää määrätä, jos sinulla on ollut verovuoden aikana voimassa selvän erehdyksen vuoksi samanaikaisesti useampia osakesäästötilejä, mutta verovuoden aikana säästövaroja eli rahaa tai osakkeita on ollut enintään yhdellä osakesäästötilillä. Veronkorotus jätetään määräämättä tai sitä alennetaan myös silloin, jos

  • veronkorotus olisi kohtuuttoman suuri osakesäästötileillä olleiden varojen vähäiseen määrään nähden
  • veronkorotuksen määräämättä jättämiselle tai alentamiselle on pätevä syy. Tällaisina syinä voidaan pitää esimerkiksi sairastumista, jonka vuoksi osakesäästötiliin liittyvät asiat ovat jääneet hoitamatta, tai tietoliikennehäiriötä, jonka vuoksi et ole yrityksistäsi huolimatta voinut lopettaa osakesäästötiliä.