Oikaisuvaatimuksen määräajat

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2017 tai sen jälkeen

Vuodesta 2017 alkaen perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Verovuodella tarkoitetaan perintöverotuksessa perinnönjättäjän kuolinvuotta ja lahjaverotuksessa lahjan saantivuotta.

Esimerkki: Armi on saanut verotettavan lahjan 31.1.2017. Armi antoi lahjaveroilmoituksen 20.4.2017. Armi sai 20.6.2017 lahjaveropäätöksen, jossa hän huomaa virheen. Koska lahja on saatu vuonna 2017, oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016 tai aiemmin

Perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 5 vuoden kuluessa perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta.

Perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuosi Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään
2013 31.12.2018
2014 31.12.2019
2015 31.12.2020
2016 31.12.2021
2017* 2.1.2023

* Lahja on saatu tai perinnönjättäjä on kuollut vuonna 2016, mutta perintö- tai lahjaverotus on toimitettu vuonna 2017.

Esimerkki 1: Armi sai verotettavan lahjan 31.1.2016. Armi teki lahjaveroilmoituksen Verohallinnolle 20.4.2016. Verohallinto toimitti Armin lahjaverotuksen 20.6.2016. Armi sai lahjaverotustaan koskevan verotuspäätöksen, jossa hän huomasi virheen. Armin lahjaverotus on toimitettu vuonna 2016, joten oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2021.

Esimerkki 2: Petri sai 15.12.2016 lahjan, josta hän teki lahjaveroilmoituksen 2.3.2017. Lahjaverotus toimitettiin 20.6.2017. Koska lahja on saatu vuoden 2016 puolella, siihen sovelletaan vanhaa muutoksenhakuaikaa (5 vuotta). Lahjaverotus toimitettiin vuonna 2017, joten oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään 2.1.2023.