Valituksen määräajat

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2017 tai sen jälkeen

Valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 vuorokautta siitä, kun olet saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen.

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016 tai aiemmin

Valitusaika hallinto-oikeuteen on viisi vuotta perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta. Tarkista valitusaika saamasi päätöksen liitteenä olleesta valitusosoituksesta. Jos oikaisuvaatimuksesi on kohdistunut 1.1.2017 jälkeen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen, valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 päivää siitä, kun olet saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen.