Varattomuustiedon julkisuus

Varattomuustiedon laajempi julkinen saatavuus tukisi tervettä yritystoimintaa ja kilpailua


Ulosotossa varattomaksi todetut yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa varattomaksi toteamisen jälkeen. Yritysten sopimuskumppaneille ja erityisesti kuluttaja-asiakkaille kesken urakan paljastuva yrityksen kyvyttömyys vastata sitoumuksistaan voi aiheuttaa merkittävää harmia ja taloudellista vahinkoa.

Lakisääteiset velvoitteensa laiminlyövät yritykset voivat tuottaa tavaroita ja palveluita markkinoille edullisemmalla hinnalla kuin kilpailijat, jotka hoitavat velvoitteensa asianmukaisesti.

Varattomuustiedolle vaikuttavuutta julkista saatavuutta lisäämällä

Tieto yrityksen varattomuudesta tulisi olla helposti kaikkien niiden saatavilla, joilla on tarve arvioida yrityksen taloudellista luotettavuutta.

Varattomien yritysten aiheuttamia ongelmia selvittänyt työryhmä ehdottaa, että varattomuustiedon julkista saatavuutta lisättäisiin. Tieto yritykselle todetusta varattomuudesta voisi olla tarvittavien lakimuutosten jälkeen saatavilla maksutta julkisesta ytj-tietopalvelusta.

Vai tulisiko varattomat yritykset poistaa kaupparekisteristä

Työryhmässä arvioitiin lisäksi, tulisiko yritykselle todetun varattomuuden olla peruste yrityksen poistamiselle kaupparekisteristä. Ehdotukseen ja erityisesti poistetun yrityksen oikeudelliseen asemaan nähtiin kuitenkin liittyvän ongelmia, joiden vuoksi työryhmä ei kannattanut ehdotusta.


Selvitys ulosottomenettelyssä varattomaksi todettujen yritysten aiheuttamista ongelmista (PDF 799 kt) 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2019