Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Przyjazd do pracy w Finlandii – pracodawca jest Finem (Tulet Suomeen töihin – työnantaja on suomalainen)

W przypadku pracy w Finlandii dla fińskiego pracodawcy podatek od wynagrodzenia jest zazwyczaj opłacany w Finlandii. Zagraniczny pracodawca prowadzący działalność w Finlandii i posiadający stały zakład w Finlandii jest również traktowany jako fiński pracodawca. 

Mogą istnieć wyjątki od opodatkowania w przypadku 

Długość pobytu w Finlandii wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeśli przebywasz w Finlandii przez 6 miesięcy lub krócej, jesteś podatnikiem niebędącym rezydentem. Podatnik niebędący rezydentem zazwyczaj musi płacić podatek u źródła od dochodu otrzymywanego z Finlandii.

W przypadku fińskiego pracodawcy lub zagranicznego pracodawcy posiadającego stały zakład w Finlandii należy zapłacić podatek u źródła od wynagrodzenia otrzymanego za pracę wykonaną w Finlandii. Podatek u źródła wynosi zazwyczaj 35%. 

Istnieje również możliwość skorzystania z opodatkowania progresywnego, jeśli podatnik mieszka w kraju UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie lub kraju, z którym Finlandia zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Progresywne opodatkowanie oznacza, że podatek jest płacony w zależności od wysokości dochodu. Na rachunek podatkowy wpływają wszystkie dochody i odliczenia naliczone w ciągu roku. Więcej informacji o opodatkowaniu progresywnym.

Zobacz bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące pracy na placu budowy (w języku angielskim)

1 WNIOSEK O KARTĘ PODATKU U ŹRÓDŁA

Wypełnij wniosek 5057

Do potrącania podatku u źródła może być używana również karta podatkowa: 510 € miesięcznie lub 17 € dziennie. Jeśli masz kartę podatku u źródła, pracodawca może odliczyć podatek u źródła od dochodu przed pobraniem podatku. 

Przekaż oryginalną kartę podatkową swojemu pracodawcy. Podatek u źródła jest podatkiem końcowym. Nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Finlandii.

Przykład: Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie w wysokości 2000 € miesięcznie, podatek u źródła bez karty podatkowej wynosi 35%, czyli 700 €. Jeśli przekazałeś swojemu pracodawcy kartę podatkową z potrąceniem podatku u źródła, Twoje wynagrodzenie zostanie opodatkowane kwotą 521,50 € ((2000 € – 510 €) x 35%). Należy pamiętać, że oprócz wynagrodzenia pieniężnego do wynagrodzenia wliczane są również wszelkie świadczenia rzeczowe, takie jak dodatki na wyżywienie i zakwaterowanie.

2 PRZEDSTAW ZAŚWIADCZENIE A1

Jeśli pochodzisz z kraju UE lub EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, możesz uzyskać zaświadczenie A1 z kraju zamieszkania. Zaświadczenie A1 potwierdza, że jesteś objęty systemem zabezpieczenia społecznego w kraju zamieszkania.

Po uzyskaniu zaświadczenia A1 nie będą naliczane żadne składki.

Jeśli nie posiadasz zaświadczenia A1:

Więcej informacji można uzyskać

3 DEKLARACJA DOCHODU DO CELÓW PODATKOWYCH W KRAJU ZAMIESZKANIA

Płatnik potrącał podatek u źródła z wynagrodzenia. Podatek u źródła jest podatkiem końcowym, więc nie trzeba składać zeznania podatkowego od tego wynagrodzenia w Finlandii. 

Kraj zamieszkania zazwyczaj ma również prawo do opodatkowania dochodów z Finlandii. Jeśli otrzymujesz dochód z Finlandii, pamiętaj, aby zadeklarować go w swoim kraju zamieszkania.

Otrzymasz od pracodawcy zaświadczenie potwierdzające wysokość wynagrodzenia i pobranego od niego podatku u źródła. Zaświadczenie może być potrzebne do celów podatkowych w kraju zamieszkania. Jeśli kraj zamieszkania opodatkowuje dochód z Finlandii, wyeliminuje to również podwójne opodatkowanie.

Jeśli przyjeżdżasz do Finlandii tymczasowo i przebywasz na jej terytorium dłużej niż 6 miesięcy, zasadniczo jesteś zobowiązany do zapłaty podatku. Oznacza to, że zazwyczaj musisz płacić podatek w Finlandii od wszystkich swoich dochodów. Jednakże umowa podatkowa pomiędzy krajem pochodzenia a Finlandią może uniemożliwić Finlandii opodatkowanie dochodu otrzymywanego spoza Finlandii.

W przypadku zatrudnienia u fińskiego pracodawcy stawka podatku od wynagrodzenia jest progresywna w zależności od dochodu za cały rok. Potrzebny będzie fiński numer identyfikacyjny i karta podatkowa.

Jeśli posiadasz już fiński osobisty numer identyfikacyjny, przejdź bezpośrednio do kroku 2. 

1 ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE FIŃSKIEGO OSOBISTEGO NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO

Wypełnij formularz 6150

Formularz zostanie podpisany później w urzędzie skarbowym, do którego należy udać się osobiście. Przeczytaj więcej o wymaganych załącznikach i umawianiu się na wizytę w urzędzie skarbowym.

2 UZYSKAJ KARTĘ PODATKOWĄ I PRZEDŁÓŻ JĄ SWOJEMU PRACODAWCY

Wypełnij formularz 5042

Zwróć formularz do Urzędu Administracji Podatkowej. Adres zwrotny znajduje się na pierwszej stronie formularza.  

Jeśli posiadasz fiński numer identyfikacji podatkowej, nie musisz osobiście udawać się do urzędu skarbowego w celu uzyskania karty podatkowej.  

Jeśli pochodzisz z kraju UE lub EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, możesz uzyskać zaświadczenie A1 z kraju zamieszkania. Zaświadczenie A1 potwierdza, że jesteś objęty systemem zabezpieczenia społecznego w kraju zamieszkania. Dołącz certyfikat do formularza.  

Kartę podatkową otrzymasz pocztą.  Przekaż kartę podatkową swojemu pracodawcy. Na tej podstawie będzie on odprowadzał podatki od wynagrodzenia.

Stawkę podatku można oszacować z wyprzedzeniem za pomocą kalkulatora stawek podatkowych. (w języku angielskim)

Przykłady stawek podatkowych (w języku angielskim)

Prowadzenie działalności online (w języku angielskim)

Szczegółowe wytyczne podatkowe (w języku angielskim)

Page last updated 6/26/2024