Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Fiński osobisty numer identyfikacyjny dla pracowników przybywających do Finlandii

Fińskie osobiste numery identyfikacyjne są wydawane przez fińskie Biuro Informacji Cyfrowej i Ludności [Digi- ja väestötietovirasto]. W niektórych przypadkach numer identyfikacyjny można również uzyskać w fińskim urzędzie imigracyjnym i urzędzie administracji podatkowej. Jedynie fińskie Biuro Informacji Cyfrowej i Ludności [Digi- ja väestötietovirasto] może nadać osobisty numer identyfikacyjny osobom poniżej 15. roku życia.

Osobisty numer identyfikacyjny można uzyskać w urzędzie administracji podatkowej, gdy jest on potrzebny do celów podatkowych po rozpoczęciu pracy w Finlandii. Aby otrzymać kartę podatkową lub numer identyfikacji podatkowej, należy posiadać numer identyfikacyjny. Będziesz potrzebować numeru identyfikacji podatkowej, jeśli pracujesz na budowie lub w stoczni.

Czy posiadasz już fiński osobisty numer identyfikacyjny?

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o kartę podatkową. Wybierz stronę, która odnosi się do Twojej sytuacji. (w języku angielskim)

Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi wprowadzania numeru identyfikacji podatkowej w Rejestrze numerów identyfikacji podatkowej. (Dla informacji tłumacza: obecnie w języku angielskim, instrukcja zostanie również przetłumaczona na język estoński, rosyjski, polski)

Jeśli oprócz karty podatkowej lub numeru identyfikacji podatkowej potrzebny jest numer ubezpieczenia społecznego, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

1

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE W URZĘDZIE SKARBOWYM

Jeśli potrzebujesz osobistego numeru identyfikacyjnego i karty podatkowej lub numeru identyfikacji podatkowej, musisz osobiście udać się do urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że tylko niektóre urzędy skarbowe wydają osobiste numery identyfikacyjne. Czas rozpatrywania wniosku powinien wynosić 1-3 dni.

Zarezerwuj spotkanie, dzwoniąc pod numer 029 497 010 (telefony z zagranicy +358 29 497 010).

Twój pracodawca może również umówić wizytę dla Ciebie telefonicznie lub w OmaVero.

Urzędy skarbowe, w których można uzyskać fiński osobisty numer identyfikacyjny (w języku angielskim)

2

ZABIERZ ZE SOBĄ NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Składając wniosek o numer identyfikacyjny w urzędzie skarbowym, należy mieć przy sobie niezbędne dokumenty. Na przykład, jeśli nie przedstawiono pełnej umowy o pracę lub dowodu zatrudnienia w Finlandii, administracja podatkowa nie może wydać osobistego numeru identyfikacyjnego.

Wypełnij formularz rejestracyjny: Powiadomienie o rejestracji cudzoziemca przebywającego tymczasowo w Finlandii (6150)  Formularz podpisuje się tylko w urzędzie skarbowym.

Potrzebny będzie również jeden z dwóch poniższych wniosków:

Jakie dokumenty należy zabrać do urzędu skarbowego?

Do urzędu skarbowego należy wziąć:

 • wypełniony formularz rejestracyjny i wniosek (5057 lub 5042),
 • ważny paszport lub oficjalny dokument tożsamości, ze zdjęciem umożliwiającym łatwą identyfikację,
 • umowę o pracę, jeśli wykonujesz pracę za wynagrodzeniem, tj. masz pracodawcę, który wypłaca Ci pensję,
 • umowę zlecenia, jeśli jesteś samozatrudniony, tj. wykonujesz pracę na własny rachunek,
 • jeśli umowa o pracę lub umowa zlecenia nie określa pracy, która ma być wykonywana w Finlandii, należy również przedstawić pisemne oświadczenie pracodawcy/zleceniodawcy/klienta dotyczące pracy w Finlandii, które musi zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko oraz datę urodzenia,
  • nazwę pracodawcy lub sponsora,
  • informacje o pracy wykonywanej w Finlandii,
  • okres zatrudnienia i okres pracy w Finlandii,
  • miejsce pracy (np. zakład, miejsce docelowe i adres),
  • zamawiającego w Finlandii, tj. stronę, na rzecz której wykonywane są prace.

Do urzędu skarbowego należy wziąć:

 • wypełniony formularz rejestracyjny i wniosek (5057 lub 5042),
 • ważny paszport ze zdjęciem umożliwiającym łatwą identyfikację,
 • ważne zezwolenie na pobyt lub wizę, jeśli jest wymagana (w zależności od długości pobytu i obywatelstwa),
 • umowę o pracę, jeśli wykonujesz pracę za wynagrodzeniem, tj. masz pracodawcę, który wypłaca Ci pensję,
 • umowę zlecenia, jeśli jesteś samozatrudniony, tj. wykonujesz pracę na własny rachunek,
 • jeśli umowa o pracę lub umowa zlecenia nie określa pracy, która ma być wykonywana w Finlandii, należy również przedstawić pisemne oświadczenie pracodawcy/zleceniodawcy/klienta dotyczące pracy w Finlandii, które musi zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko oraz datę urodzenia,
  • nazwę pracodawcy lub sponsora,
  • informacje o pracy wykonywanej w Finlandii,
  • okres zatrudnienia i okres pracy w Finlandii,
  • miejsce pracy (np. zakład, miejsce docelowe i adres),
  • zamawiającego w Finlandii, tj. stronę, na rzecz której wykonywane są prace.

Jeśli jesteś obywatelem kraju innego niż kraj UE/EOG lub Szwajcaria, zazwyczaj potrzebujesz pozwolenia na pobyt dla pracownika lub przedsiębiorcy, gdy wykonujesz pracę w Finlandii. Prawo do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej jest zazwyczaj wskazane w zezwoleniu na pobyt lub karcie pobytu. Jeśli nie posiadasz pozwolenia na pobyt uprawniającego do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Finlandii, uzyskaj je w fińskim urzędzie imigracyjnym przed zgłoszeniem się do urzędu skarbowego.

Więcej informacji na temat prawa do pracy i zezwoleń na pobyt (Fiński Urząd Imigracyjny [Maahanmuuttovirasto]) (w języku angielskim)

Zostajesz w Finlandii na stałe?

Jeśli przebywasz w Finlandii dłużej niż rok, możesz mieć prawo do ustalenia gminy pobytu w Finlandii. Biuro Informacji Cyfrowej i Ludności [Digi- ja väestötietovirasto] określi, czy kwalifikujesz się do ustalenia gminy zamieszkania i czy Twoja gmina zamieszkania zostanie wprowadzona do Systemu Informacji o Ludności. 

Więcej informacji na temat znaczenia gminy zamieszkania można uzyskać w fińskim Biurze Informacji Cyfrowej i Ludności [Digi- ja väestötietovirasto] (w języku angielskim)

Więcej informacji na temat m.in. opodatkowania i sposobu uzyskania karty podatkowej (w języku angielskim)

Więcej informacji na temat numeru podatkowego (w języku angielskim, instrukcja jest również przetłumaczona na język estoński, rosyjski, polski)

Formularze

Page last updated 6/25/2024