Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen

Ennakkoperintärekisteriin merkitään hakemuksen perusteella. Rekisteriin voidaan merkitä elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittava henkilö, yritys tai yhteisö.

Näin hakeudut ennakkoperintärekisteriin

Voit hakeutua ennakkoperintärekisteriin OmaVerossa samalla, kun aloitat yritystoiminnan. Rekisteriin voit hakeutua OmaVerossa myöhemminkin, kunhan sinulla on Y-tunnus.

Näin haet Y-tunnusta ja ilmoittaudut Verohallinnon rekistereihin OmaVerossa 

Jos teet perustamisilmoituksen paperilomakkeella (Y3), voit ilmoittaa yrityksen samalla lomakkeella ennakkoperintärekisteriin. Paperilomakkeen saat YTJ-palvelusta.

Ennakkoperintärekisteriin hakeudutaan perustamisilmoituksilla

  • Y1 (osakeyhtiö ja muu yhteisö)
  • Y2 (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, yhtymä).

Jos hakijalla on jo Y-tunnus, rekisteriin voi hakeutua OmaVerossa tai vaihtoehtoisesti vastaavilla muutosilmoituksilla Y4 tai Y5.

Näin ilmoittaudut Verohallinnon rekistereihin OmaVerossa

Y-lomakkeet ovat yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sivuilla (ytj.fi).

Hakija merkitään ennakkoperintärekisteriin hakemuksen saapumispäivästä tai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta alkaen.

Toiminnan ei tarvitse konkreettisesti alkaa ennen rekisteriin merkintää, vaan riittää, että toiminta todennäköisesti aloitetaan. Aloittavan yrittäjän voi olla vaikeaa saada toimeksiantoja ennen rekisteriin merkitsemistä.

Saat päätöksen rekisteröinnistä

Verohallinto lähettää ennakkoperintärekisteriin merkitylle päätöksen rekisteröinnistä. Tieto ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä on nähtävissä yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä heti rekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Ennakkoperintärekisteriin hakeutuvaa ei kuitenkaan aina merkitä rekisteriin. Rekisteriin merkitsemisen esteenä ovat esimerkiksi hakijan olennaiset verotukseen tai kirjanpitoon liittyvien velvollisuuksien laiminlyönnit.

Lue lisää ohjeesta Ennakkoperintärekisteröinnin vaikutukset yritystoimintaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024