Ennakkoperintärekisterimerkinnän tarkistaminen

Tieto ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta ja rekisteröinnin voimassaolosta on julkinen. Työ- tai käyttökorvausta maksavalla työn teettäjällä tai palvelun ostajalla on velvollisuus tarkistaa, kuuluuko suorituksen saaja ennakkoperintärekisteriin.

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen on helppo tarkistaa

Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen voi tarkistaa verkossa tai puhelimitse:

  • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän julkisesta yrityshausta ytj.fi. Palvelu on maksuton. Tietoja voi hakea joko yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella.
  • Puhelimitse Verohallinnon palvelunumerosta 029 497 006 (puhelun hinta pvm./mpm.).
  • Yritykset voivat pyytää asiakkaidensa rekisteröintiä koskevia tietoja myös yksityisiltä palveluntarjoajilta. Palvelu on maksullinen. Lisätietoa maksullisista vaihtoehdoista (ytj.fi).
  • Verohallinnon sähköisellä tarkistuspalvelulla voi tarkistaa yhdellä kertaa useamman yrityksen ennakkoperintärekisteröintiä tai arvonlisäverovelvollisuutta koskevia tietoja. Palvelu on maksuton.

Jos suorituksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksaja voi maksaa korvauksen ilman ennakonpidätystä. Jos rekisterimerkintää ei ole, ennakonpidätys on toimitettava. Rekisteröinnin tarkistusvelvollisuus ei koske tavaran kauppaa tai vuokraustoimintaa.

Jos suorituksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (ytj.fi) saajan tiedoissa näkyy rekisteröinnin alkamispäivä. Jos maksaja ja saaja ovat säännöllisessä toimeksiantosuhteessa, maksajan on tarkistettava ennakkoperintärekisterin tiedot vähintään neljä kertaa vuodessa: 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12. Muissa kuin säännöllisissä toimeksiantosuhteissa rekisterimerkintä pitää tarkistaa jokaisen yksittäisen maksun yhteydessä. Myös aikaisempia rekisteröintitietoja voi tarvittaessa tarkastella palvelun Näytä rekisterihistoria -linkin kautta.

Jos suorituksen saaja on poistettu ennakkoperintärekisteristä, maksajan on aina toimitettava työ- ja käyttökorvauksesta ennakonpidätys. Maksaja voi kuitenkin luottaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä olleeseen tietoon, jos hän on tarkistanut sen ennen rekisteristä poistamista.