Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

FATCA-vuosi-ilmoituksen tarkistuslista

  1. Ilmoituksella on mukana kaikki sellaiset tilinhaltijat ja kontrolloivat henkilöt, joiden verotuksen asuinvaltioksi on tunnistettu Yhdysvallat.

  2. Ilmoitus sisältää vaadittavat tiedot vain yhteen kertaan.

  3. Ilmoitus sisältää pakollisen 9-numeroisen yhdysvaltalaisen verotunnisteen (US TIN) kaikkien niiden tilinhaltijoiden ja kontrolloivien henkilöiden osalta, joiden US TIN on finanssilaitoksen tiedossa.

  4. TIN-elementissä on käytetty asianmukaisia teknisellä soveltamisohjeella määriteltyjä koodeja niiden tilinhaltijoiden ja kontrolloivien henkilöiden osalta, joiden US TIN ei ole finanssilaitoksen tiedossa (ks. Puuttuva yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN)).

  5. TIN-elementissä on käytetty yhdeksää A-kirjainta (AAAAAAAAA) vain tilanteissa, joissa on kyse syventävän FATCA-ohjeen kohdissa Sopimuksen sallimat kansalliset optiot sekä 5.7 Verotunnisteet (US TIN) kuvatusta poikkeuksesta US TIN:n raportoinnin pakollisuuteen, ja kaikki ohjeessa kuvatut ehdot täyttyvät.

  6. Etunimi on ilmoitettu FirstName-elementissä kaikkien niiden tilinhaltijoiden osalta, joiden etunimi on tiedossa.

  7. Jos kyse on korvaavasta ilmoituksesta, ilmoituksen MessageRefID on sama kuin korvattavalla ilmoituksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.3.2024