CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksen tarkistuslista

 1. Ilmoituksella on mukana kaikki sellaiset tilinhaltijat ja kontrolloivat henkilöt, joille on tunnistettu verotuksen asuinvaltioksi muu kuin Suomi. 

 2. Ilmoitus sisältää vaadittavat tiedot vain yhteen kertaan.

 3. Kaikille ilmoituksella oleville tilinhaltijoille ja kontrolloiville henkilöille on ilmoitettu ResCountryCode-elementissä kaikki tunnistetut verotuksen asuinvaltiot.

 4. Pelkästään Suomi (ResCountryCode="FI") verotuksen asuinvaltiona on ilmoitettu vain sallituissa tilanteissa: kyseessä on dokumentoimaton tili, tilinhaltija on todettu "tax nomadiksi" tai yksikkötilinhaltija on suomalainen passiivinen ei-finanssiyksikkö, jolla on raportoitavia kontrolloivia henkilöitä.      

 5. Mahdolliset dokumentoimattomat tilit* on raportoitu teknisesti oikein, eli attribuutti Undocumented Account="True" ja ResCountryCode="FI".

  *Dokumentoimaton tili = aiemman tilin tilinhaltijalle ei olla pystytty huolellisuusmenettelyissä tunnistamaan verotuksen asuinvaltiota minkään tunnusmerkin perusteella.

 6. Ilmoituksella ei ole ilmoitettu dokumentoimattomina tileinä sellaisia tilejä, joista raportoidaan saaduksi itse annettu todistus. Jos luotettava itse annettu todistus on saatu, tili ei voi olla dokumentoimaton.

 7. Ilmoituksella on ilmoitettu oikein, onko kyseessä uusi vai aiempi tili (AccountTreatment-elementissä) sekä onko tilin osalta saatu itse annettu todistus (Self-Certification-elementissä).

 8. Ilmoituksella on ilmoitettu oikea verotunniste (TIN) sellaisille tilinhaltijoille ja kontrolloiville henkilöille, joiden verotunniste verotuksen asuinvaltiossa on finanssilaitoksen tiedossa (ei siis ilmoitettu esim. "000000000").

 9. Etunimi on ilmoitettu FirstName-elementissä kaikkien niiden tilinhaltijoiden osalta, joiden etunimi on tiedossa.          

 10. Jos kyse on korvaavasta ilmoituksesta, ilmoituksen MessageRefID on sama kuin korvattavalla ilmoituksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.10.2020