Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

CESOP: Maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuus rajat ylittävistä maksuista

Tälle sivulle on koottu tietoa maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuudesta rajat ylittävistä maksuista.

AJAnkohtaista

  • Sidosryhmätestaus on käynnissä. Huom. sidosryhmätestauksen kestoa on jatkettu 30.4.2024 asti.
  • Ensimmäiset CESOP-ilmoitukset pitää antaa 30.4.2024 mennessä.
  • Lisätietoja voit kysyä tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta: cesop(a)vero.fi
  • Guidance for foreign PSPs

CESOP-ilmoittaminen

EU:n alueella maksupalveluntarjoajilla on 1.1.2024 alkaen tiedonantovelvollisuus, joka koskee rajat ylittäviä maksutapahtumia. Maksupalveluntarjoajia ovat esimerkiksi pankit ja luottolaitokset. Maksupalveluntarjoajien on säilytettävä tiedot rajat ylittävistä maksuista ja ilmoitettava ne Verohallinnolle neljännesvuosittain. Verohallinto toimittaa tiedot EU-komission ylläpitämään keskusrekisteriin (Central Electronic System of Payments, CESOP).

Testaaminen

CESOP-ilmoituksen lähetystä voi testata sekä testi. llmoitin.fi-selainpalvelussa että ApitamoPKI-testirajapinnassa. Sidosryhmätestaamista varten tulee lähettää testauksen aloittamisilmoitus sähköpostiosoitteeseen cesop@vero.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2024