Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Millaisia verotarkastuksia tehdään?

Verotarkastuksen laajuus vaihtelee tilanteen ja tarpeen mukaan. Yleensä verotarkastuksessa tutkitaan samanaikaisesti yksi tai useampia verolajeja. Niistä tarkastetaan verotuksen kannalta olennaiset asiat tietyltä ajanjaksolta. Tarkastus voi koskea myös jotain yksittäistä asiaa tai tarkemmin rajattua asiaryhmää. Verotarkastusten yhteydessä verotarkastajat voivat kerätä myös vertailutietoja muista verovelvollisista.

Verotarkastus voidaan tehdä myös vertailutietotarkastuksena. Silloin tarkastajat keräävät pelkästään vertailutietoja tarkastuksen kohteena olevan verovelvollisen liikekumppaneista tai muista toimijoista. Verohallinto hyödyntää näitä vertailutietoja arvioidessaan toisten verovelvollisten verotuksellista asemaa ja verotuksen oikeellisuutta. Verohallinto ja asiakas voivat sopia vertailutietotarkastuksen toteutuksen myös niin, että tarkastettava itse kerää tarvittavat tiedot ja luovuttaa ne Verohallinnolle.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017