Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yleinen arvonlisäverokanta nousee syyskuussa – muutoksen vaikutus uuden ajoneuvon autoveron määrään

Hallituksen eduskunnalle jättämän esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9.2024 lähtien. Muutoksella voi olla vaikutusta niiden uusien ajoneuvojen autoveroon, jotka toimitetaan asiakkaalle 1.9.2024 tai myöhemmin.

Uuden ajoneuvon autovero lasketaan yleensä siitä hinnasta, jolla samanlaisia ajoneuvoja yleisesti ilmoitettiin myytäväksi ajoneuvon tilaus- ja kauppasopimuspäivänä. Hinnastohintoihin sisältyy yleisen arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero, joka on ennen muutosta 24 prosenttia. Vakiosopimusehtojen mukaan uuden ajoneuvon kauppahinta ja ostajalta veloitettava autoveron määrä voivat muuttua, jos verojen määriin tulee muutoksia.

Jos arvonlisäverokannan muutos aiheuttaa ostajalle lisäkustannuksia esimerkiksi siten, että tilaussopimuksen merkitty ajoneuvon kauppahinta nousee tilaussopimukseen merkitystä hinnasta, myös ajoneuvon verotusarvo nousee arvonlisäverokannan muutosta vastaavasti. Jos ostajalle ei aiheudu lisäkustannuksia, ajoneuvon verotusarvo lasketaan tilaus- ja kauppasopimuksen päivänä voimassa olleen yleisen pyyntihinnan avulla.

Rekisteröity autoveroilmoittaja ilmoittaa ajoneuvokohtaiset veron määrät uusien ajoneuvojen jaksokohtaisella autoveroilmoituksella. Verohallinto ei laske ajoneuvon veron määrää, vaan ilmoittajan pitää laskea se itse. Jos Verohallinto pyytää, rekisteröidyn autoveroilmoittajan on annettava selvitys veron määrän laskennasta ja perusteista. Lue lisää uuden ajoneuvon autoveron määrästä.

Ajoneuvojen maahantuojan tai valmistajan pitää toimittaa Verohallinnolle tiedot, joilla maahantuoja, valmistaja tai sen edustaja ilmoittaa uusia ajoneuvoja yleisesti myytäväksi Suomessa. Hintatiedot on annettava ilmoittajan valitsemalla hintakoodilla sen ajoneuvomallin tarkkuudella, jolla ajoneuvo yksilöidään ja jolla sitä yleisesti markkinoidaan. Lisäksi on ilmoitettava hinnan muutoksista sekä siitä, jos kyseistä ajoneuvomallia ei enää ole myytävänä. Uusien ajoneuvojen hintatietojen ilmoitusohjeet

Ajoneuvolle ilmoitetaan hintakoodi jaksokohtaisella autoveroilmoituksella. Ohjeet hintakoodin ilmoittamiseen löytyvät veroilmoituksen täyttöohjeista.

Täyttöohje rajapinnan kautta ilmoittamiseen

  • Ilmoita hintakoodi, joka on voimassa ajoneuvomallille hinnan määräytymispäivänä.
  • Hintakoodi on yrityksen määrittelemä yksilöllinen hintakoodi ajoneuvomallille.
  • Ilmoita muu hintakoodiksi 9999, jos veronlaskennassa ei ole käytetty Verohallinnolle ilmoitettua hintakoodia.

Täyttöohje OmaVerossa ilmoittamiseen

  • Ilmoita hintakoodi, joka on voimassa ajoneuvomallille hinnan määräytymispäivänä.
  • Hintakoodi on yrityksen määrittelemä yksilöllinen hintakoodi ajoneuvomallille.
  • Ilmoita hintalähteeksi muu hintalähde, jos veronlaskennassa ei ole käytetty Verohallinnolle ilmoitettua hintakoodia.

Esimerkki yleisen pyyntihinnan laskennasta, kun alv-kanta muuttuu

Ostaja ja myyjä ovat tehneet ajoneuvosta tilaus– ja kauppasopimuksen 1.3.2024. Ajoneuvon arvonlisäverollinen yleinen pyyntihinta eli ns. hinnastohinta oli 20 000 euroa ja sisälsi arvonlisäveroa 24 prosenttia. Ajoneuvo luovutetaan ostajalle 1.10.2024. Myyntiin sovellettava alv-kanta on 25,5 prosenttia ja myyjä laskuttaa ostajalta verokannan muutosta vastaavan erän. Ajoneuvon arvonlisäverollinen yleinen pyyntihinta muuttuu alv-kannan muutosta vastaavasti. Muuttunut yleinen pyyntihinta lasketaan arvonlisäverottoman hinnan avulla.

Arvonlisäveron sisältävä yleinen pyyntihinta 20 000 euroa, arvonlisäveroprosentti: 24,00 %,
Arvonlisävero euroina: 3 870,97 €
Arvonlisäveroton hinta: 16 129,03 €

Arvonlisäveroton pyyntihinta 16 129,03 euroa, arvonlisäveroprosentti 25,5 %,
Arvonlisävero euroina: 4 112,90 €
Arvonlisäverollinen yleinen pyyntihinta: 20 241,93 €

Arvonlisäverolaskuri

Lue lisää: Yleisen alv-prosentin muutos 1.9.2024 - ilmoitusohjeet

Sivu on viimeksi päivitetty 17.6.2024