Jaksokohtainen autoveroilmoitus API-rajapinnan kautta – täyttöohje

Tämän ohjeen avulla voit antaa rekisteröidyn autoveroilmoittajan jaksokohtaisen autoveroilmoituksen rajapinnan kautta. Autoveron ilmoitusjakso on aina kalenterikuukausi.

Huomaa, että ilmoitus pitää antaa jokaiselta ilmoitusjaksolta, vaikka jaksolta ei ole ilmoitettavia ajoneuvoja.

Ilmoitus jaksolta, jolta ei ole ilmoitettavia ajoneuvoja

Jos jaksolta ei ole ilmoitettavia tietoja, ilmoita siitä näin:

  • Ilmoita rekisteröidyn autoveroilmoittajan y-tunnus. Jos ilmoituksen antaa rekisteröidyn autoveroilmoittajan valtuuttama edustaja, ilmoita myös edustajan y-tunnus.
  • Ilmoita autoverojakso ja ajoneuvojen määräksi nolla.

Voit ilmoittaa tietoja etukäteen seuraavalta 6 kuukaudelta. 

Ilmoitus jaksolta, jolta on ilmoitettavia ajoneuvoja

Ilmoita seuraavat jaksoa koskevat yhteiset tiedot

  • Rekisteröidyn autoveroilmoittajan y-tunnus. Jos ilmoituksen antaa rekisteröidyn autoveroilmoittajan valtuuttama edustaja, ilmoita myös edustajan y-tunnus.
  • Autoverojakson kuukausi ja vuosi.
  • Jaksolta ilmoitettavien ajoneuvojen määrä yhteensä.

Rajapintapalvelun kautta ei ilmoiteta erikseen autoverojakson yhteenlaskettua veron määrää. Veron määrä ilmoitetaan vain ajoneuvokohtaisina tietoina.

Ilmoita seuraavat tiedot jokaisesta ajoneuvosta erikseen

Valmistenumero

Ajoneuvon valmistenumero (VIN) on yksilöllinen merkkisarja, jolla ajoneuvo voidaan tunnistaa. Se merkitään ajoneuvon virallisiin asiakirjoihin. Ajoneuvo yksilöidään esimerkiksi liikenneasioiden rekisterissä valmistenumerolla.

Merkitse valmistenumero siinä muodossa kuin se on liikennerekisterissä. Valmistenumero on normaalisti 17 merkkiä pitkä, ja se voi sisältää erikoismerkkejä. EU- ja EY-tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa ei yleensä käytetä o-, i- tai q-kirjainta, jotta ne eivät sekoitu numeroihin.

Rekisteröintipäivä

Ilmoita ajoneuvon ensirekisteröintipäivä Suomessa. Rekisteröintipäivän tulee olla ilmoitusjaksolla.

Hinnan määräytymispäivä

Ilmoita hinnan määräytymispäiväksi ajoneuvon rekisteröintipäivä.

Jos ajoneuvon tilaus- ja kauppasopimus on tehty ennen ajoneuvon rekisteröintipäivää ja ajoneuvolle on ohjevähittäishinta tilaus- ja kauppasopimuksen päivänä, ilmoita hinnan määräytymispäiväksi tilaus- ja kauppasopimuksen päivä.

Lue lisää: Uuden ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa (Verohallinnon syventävä ohje)

Hintakoodi ja hintalähde

Ilmoita ajoneuvon tiedoissa joko hintakoodi tai muu hintakoodi.

Ilmoita hintakoodi, joka on voimassa hinnan määräytymispäivänä.

Hintakoodi on yrityksen määrittelemä yksilöllinen hintakoodi ajoneuvomallille.

  • Ajoneuvon maahantuojalla tai valmistajalla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle yleisesti myytävänä olevien ajoneuvomallien tiedot. Tiedot ilmoitetaan hintakoodeittain eriteltynä. Lue lisää hintakoodin ilmoittamisesta.

Ilmoita muuna hintakoodina kaupallinen nimike eli ajoneuvotunniste, jos veronlaskennassa on käytetty Verohallinnon vahvistaman kaupallisen nimikkeen tietoja. Kaupallista nimikettä voi käyttää siihen saakka, kunnes ajoneuvolle otetaan käyttöön uusi hintakoodi tai ajoneuvon myynti lakkaa. 

  • Kaupallisella nimikkeellä tarkoitetaan ajoneuvotunnistetta, joka muodostuu 10 numerosta ja yksilöi tietyn ajoneuvomallin. Se alkaa yleensä numeroilla 1100.
  • Ilmoita kaupallinen nimike, joka on ollut voimassa ajoneuvon hinnan määräytymispäivänä.

Ilmoita muu hintakoodiksi 9999, jos veronlaskennassa ei ole käytetty Verohallinnolle ilmoitettua hintakoodia tai Verohallinnon vahvistamaa kaupallista nimikettä.

Ajoneuvon verotusarvo

Ilmoita ajoneuvon kaikki verot sisältävä verotusarvo euroina kahden desimaalin tarkkuudella.

Ajoneuvon verotusarvo on sen yleinen verollinen vähittäismyyntiarvo. Ajoneuvon verotusarvoon katsotaan kuuluvaksi kaikki se varustelu, jotka ajoneuvossa on rekisteröintipäivänä, sekä ajoneuvon toimituskulut siltä osin kuin ne ylittävät 600 euroa. Ajoneuvon verotusarvo sisältää kaikki ajoneuvon hintaan sisältyvät verot.

Lue lisää: Uuden ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa (Verohallinnon syventävä ohje)

Ajoneuvon lisävarusteiden ohjevähittäishinnat yhteensä.

Ilmoita ajoneuvon lisävarusteiden ohjevähittäishinnat yhteensä euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisina ja ilman autoveroa.

Ilmoita ajoneuvon varusteiden sekä verollisten tarvikkeiden ohjevähittäishinnat yhteensä siltä osin kuin ne eivät sisälly ajoneuvolle ilmoitetun hintakoodin ohjevähittäishintaan, sekä ajoneuvon toimituskulut siltä osin kuin ne ylittävät 600 euroa.

Lue lisää: Uuden ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa (Verohallinnon syventävä ohje)

Ajoneuvon veron määrä

Verohallinto ei laske ajoneuvon veron määrää, vaan ilmoittajan pitää laskea se itse.

Lue lisää: Uuden ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa (Verohallinnon syventävä ohje)

Erityiskäyttö

Jos vaadit ajoneuvolle verovapautta tai alennettua veroa, ilmoita se valitsemalla verovapauden tai alennetun veron peruste.

Taksien autoveron alennus poistuu 1.7.2022. Autoverosta ei myönnetä alennusta, jos ajoneuvo on rekisteröity 1.7.2022 tai sen jälkeen.  

Jos ilmoitat ajoneuvon verovapaana taksina tai alennetun veron taksina, ilmoita myös liikennelupanumero.

Lue lisää: Lue lisää Taksien tavallista alempi autovero ja vapautus autoverosta.

Ilmoittajan vaatimuksesta ajoneuvo voidaan vapauttaa verosta tai ajoneuvon veroa voidaan alentaa, jos verovapaudelle tai veron alennukselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Verovapaus voidaan myöntää esimerkiksi pelastusauton tai ambulanssin verotuksessa.