Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Jaksokohtaisen autoveroilmoituksen täyttöohje – näin ilmoitat OmaVerossa

Tämän ohjeen avulla voit antaa rekisteröidyn autoveroilmoittajan jaksokohtaisen autoveroilmoituksen OmaVerossa tai paperilomakkeella. Paperilomaketta voit käyttää vain erityisestä syystä.

Huomaa, että ilmoitus pitää antaa jokaiselta ilmoitusjaksolta, vaikka jaksolta ei ole ilmoitettavia ajoneuvoja. Autoveron ilmoitusjakso on aina kalenterikuukausi.

Ilmoita OmaVerossa

Ilmoituksen täyttöohje

Jos jaksolta on ilmoitettavia ajoneuvoja, valitse "Kyllä" kohdassa "Onko tällä kaudella ilmoitettavia rekisteröityjä ajoneuvoja?". Lisää sen jälkeen ajoneuvon tiedot valitsemalla "Lisää ajoneuvo". Katso jäljempänä tarkemmat ohjeet ajoneuvosta ilmoitettavista tiedoista.

Jos jaksolta ei ole ilmoitettavia ajoneuvoja, valitse "Ei" kohdassa "Onko tällä kaudella ilmoitettavia rekisteröityjä ajoneuvoja?" Voit ilmoittaa tietoja etukäteen enintään 6 kuukaudelta.

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, rastita kohta "Ajoneuvokohtaiset verotiedot" ja anna ajoneuvojen tiedot vapaamuotoisella liitteellä. Ilmoita jäljempänä vaaditut tiedot jokaisesta ajoneuvosta erikseen.

Ajoneuvon tiedot

Ajoneuvon valmistenumero

Merkitse valmistenumero siinä muodossa kuin se on liikennerekisterissä. Valmistenumero on normaalisti 17 merkkiä pitkä, ja se voi sisältää erikoismerkkejä. EU- ja EY-tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa ei yleensä käytetä o-, i- tai q-kirjainta, jotta ne eivät sekoitu numeroihin.

Ajoneuvon valmistenumero (VIN) on yksilöllinen merkkisarja, jolla ajoneuvo voidaan tunnistaa. Se merkitään ajoneuvon virallisiin asiakirjoihin. Ajoneuvo yksilöidään esimerkiksi liikenneasioiden rekisterissä valmistenumerolla.

Hintalähde

Ilmoita hintalähteenä hintakoodi, kaupallinen nimike tai muu hintalähde.

Ilmoita hintakoodi, joka on voimassa hinnan määräytymispäivänä.

Hintakoodi on yrityksen määrittelemä yksilöllinen hintakoodi ajoneuvomallille. Ajoneuvon maahantuojalla tai valmistajalla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle yleisesti myytävänä olevien ajoneuvomallien tiedot. Tiedot ilmoitetaan hintakoodeittain eriteltynä. Lue lisää hintakoodin ilmoittamisesta.

Ilmoita ja yksilöi kaupallinen nimike eli ajoneuvotunniste, jos veronlaskennassa on käytetty Verohallinnon vahvistaman kaupallisen nimikkeen tietoja. Kaupallista nimikettä voi käyttää siihen saakka, kunnes ajoneuvolle otetaan käyttöön uusi hintakoodi tai ajoneuvon myynti lakkaa.

  • Kaupallisella nimikkeellä tarkoitetaan ajoneuvotunnistetta, joka muodostuu 10 numerosta ja yksilöi tietyn ajoneuvomallin. Se alkaa yleensä numeroilla 1100.
  • Ilmoita kaupallinen nimike, joka on ollut voimassa ajoneuvon hinnan määräytymispäivänä.

Ilmoita hintalähteeksi muu hintalähde, jos veronlaskennassa ei ole käytetty Verohallinnolle ilmoitettua hintakoodia tai Verohallinnon vahvistamaa kaupallista nimikettä.

Rekisteröintitiedot

Ilmoita ajoneuvon rekisteröintipäivä Suomessa. Rekisteröintipäivän tulee olla ilmoitusjaksolla.

Ilmoita hinnan määräytymispäivä.

Jos ajoneuvon tilaus- ja kauppasopimus on tehty ennen ajoneuvon rekisteröintipäivää ja ajoneuvolle on ohjevähittäishinta tilaus- ja kauppasopimuksen päivänä, ilmoita hinnan määräytymispäiväksi tilaus- ja kauppasopimuksen päivä. Muussa tapauksessa ilmoita hinnan määräytymispäiväksi ajoneuvon rekisteröintipäivä Suomessa.

Lue lisää: Uuden ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa (Verohallinnon syventävä ohje)

Pakettiauton alennettu vero

Jos vaadit pakettiauton alennettua veroa, valitse Kyllä kohdassa Onko ajoneuvo alennetun veron pakettiauto.

Verovapaus

Jos vaadit ajoneuvon verovapautta, valitse Kyllä kohdassa Onko ajoneuvo verovapaa ja valitse verovapauden peruste.

Jos ilmoitat ajoneuvon verovapaana taksina, ilmoita myös liikennelupanumero.

Lue lisää: Taksien tavallista alempi autovero ja vapautus autoverosta.

Hintatiedot ja veron määrä

Ajoneuvon verotusarvo: Ilmoita ajoneuvon kaikki verot sisältävä verotusarvo euroina kahden desimaalin tarkkuudella.

Ajoneuvon verotusarvo on sen yleinen verollinen vähittäismyyntiarvo. Ajoneuvon verotusarvoon katsotaan kuuluvaksi kaikki se varustelu, jotka ajoneuvossa on rekisteröintipäivänä, sekä ajoneuvon toimituskulut siltä osin kuin ne ylittävät 600 euroa. Ajoneuvon verotusarvo sisältää kaikki ajoneuvon hintaan sisältyvät verot.

Lisävarusteiden ohjevähittäishinnat yhteensä: Ilmoita ajoneuvon lisävarusteiden ohjevähittäishinnat yhteensä euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisina ja ilman autoveroa.

Ilmoita ajoneuvon varusteiden sekä verollisten tarvikkeiden ohjevähittäishinnat yhteensä siltä osin kuin ne eivät sisälly ajoneuvolle ilmoitetun hintakoodin ohjevähittäishintaan, sekä ajoneuvon toimituskulut siltä osin kuin ne ylittävät 600 euroa.

Veron määrä: Verohallinto ei laske ajoneuvon veron määrää, vaan ilmoittajan pitää laskea se itse. Ilmoita ajoneuvon veron määrä euroina kahden desimaalin tarkkuudella. 

Verotusarvon määrittämisestä ja veron määrään laskemisesta saat lisätietoja ohjeesta Uuden ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa (Verohallinnon syventävä ohje).

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2023