Ulkomaisen vuokratyövoiman käyttäminen

Kun Suomessa käytetään ulkomaista vuokratyövoimaa, työn teettäjällä voi olla velvollisuus antaa ilmoitus vuokratyövoimasta sekä periä lähdevero maksetusta työkorvauksesta.

Työn teettäjän on annettava ilmoitus vuokratyövoimasta

Työn teettäjällä on ilmoitusvelvollisuus silloin, kun teettäjä on suomalainen yritys, suomalainen luonnollinen henkilö tai sellainen ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa. Työn teettäjän tulee antaa ilmoitus jokaisesta ulkomaisesta yrityksestä, jolta työvoimaa on vuokrattu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat niistä maista tulevat vuokratyöntekijät, joiden palkka voidaan verosopimuksen mukaan verottaa Suomessa sekä niistä maista tulevat vuokratyöntekijät, joiden kotivaltion kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Maat, joista tulevat vuokratyöntekijät voidaan verosopimuksen mukaan verottaa Suomessa:

Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Islanti, Moldova, Georgia, Valko-Venäjä, Mansaari, Guernsey, Bermuda, Jersey, Puola, Kazakstan, Caymansaaret, Turkki, Kypros, Tadzikistan tai Turkmenistan.

Verotusoikeus ja ilmoitusvelvollisuus määräytyvät siis työntekijän kotimaan mukaan. Yrityksen kotimaalla ei ole vaikutusta asiaan.

Työn teettäjän ilmoitus annetaan lomakkeella 6146a (Työn teettäjän ilmoitus verotusta varten). Lomakkeella on ilmoitettava muun muassa ulkomaisen yrityksen yksilöinti- ja yhteystiedot sekä toimiala. Ilmoitus on annettava viimeistään seuraavan kalenterikuukauden aikana siitä päivästä, jona ensimmäinen ulkomainen vuokratyöntekijä on aloittanut työskentelyn. Sopimuksen tai työskentelyn kesto ei vaikuta tiedonantovelvollisuuteen.
Työn teettäjän ilmoitus verotusta varten (lomake 6146a)

Jos annetut tiedot muuttuvat (esimerkiksi yhteystiedot vaihtuvat tai toiminta loppuu), muutoksesta ilmoitetaan samalla lomakkeella (6146a). Ilmoitus muutoksista on annettava seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Tilapäisestä katkosta toiminnassa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. Toiminnan katsotaan loppuneen kokonaan, jos työn teettäjällä ei ole ollut palveluksessa yrityksen työntekijöitä viimeisten 6 kuukauden aikana.

Jos työn teettäjä ei anna ilmoitusta tai antaa ilmoituksen myöhässä, laiminlyönnistä voi olla seurauksena enintään 15 000 euron laiminlyöntimaksu.

Työn teettäjän ennakonpidätysvelvollisuus

Työn teettäjän on perittävä lähdevero Suomessa tehdystä työstä maksetusta työkorvauksesta, jonka työn teettäjä maksaa ulkomaiselle yritykselle vuokratyövoiman käytöstä. Lähdevero on 13 %, jos ulkomainen yritys on osakeyhtiö, muu yhteisö tai yhtymä. Jos kyseessä on elinkeinonharjoittaja, lähdevero on 35 %. Veroa ei tarvitse periä, jos ulkomainen yritys tai elinkeinonharjoittaja on ennakkoperintärekisterissä tai esittää joko 0 %:n lähdeverokortin tai muun selvityksen, joka estää veron perimisen.

Muu selvitys ei kuitenkaan riitä, jos työkorvausta maksetaan seuraavista töistä:

Mikä tahansa rakennustyö; asennus- tai kokoonpanotyö; kuljetustyö; siivous-, hoiva- tai hoitotyö. Näissä tapauksissa työn teettäjä voi jättää veron perimättä vain, jos korvauksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin tai esittää lähdeverokortin, jonka veroprosentti on 0 %. Sama sääntö on voimassa, jos vuokratyöntekijä on maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Verotukseen liittyvien velvollisuuksien lisäksi työn teettäjällä voi olla myös muita velvoitteita. Lue muista velvoitteista Työsuojeluhallinnon sivuilta