Vuokratyön teettäjän ilmoitus ulkomaisen vuokratyön käytöstä (6146)

Jos työn teettäjä on vuokrannut Suomessa tehtävään työhön ulkomaista vuokratyövoimaa on hänen ilmoitettava siitä tällä lomakkeella.

Lomakkeen palautusosoite on lomakkeen etusivulla.