Postin lakko viivästyttää kirjeitä. Hoida veroasiat OmaVerossa. Lue lisää

Työn teettäjän ilmoitus verotusta varten (6146a)

Jos työn teettäjä on vuokrannut Suomessa tehtävään työhön ulkomaista vuokratyövoimaa on hänen ilmoitettava siitä tällä lomakkeella.

Lomakkeen palautusosoite on lomakkeen etusivulla.

Lomakkeen mukana on täyttöohje.