Työn teettäjän ilmoitus verotusta varten (6146a)

Jos työn teettäjä on vuokrannut Suomessa tehtävään työhön ulkomaista vuokratyövoimaa on hänen ilmoitettava siitä tällä lomakkeella.

Lomake lähetetään osoitteeseen:
Pääkaupunkiseudun verotoimisto
Kansainväliset asiat
PL 400, 00052 VERO

Lomakkeen mukana on täyttöohje.