Veroilmoitus - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ilmoittavat elinkeinotoiminnan tiedot tuloverotusta varten veroilmoituksella 6A. Veroilmoitus täytyy aina antaa täytettynä varallisuus- ja velkatiedoilla, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi verovuonna ollutkaan.

Verotuksessa kaupparekisteriin rekisteröityjä avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä sanotaan elinkeinoyhtymiksi. Muita elinkeinoyhtymiä ovat laivanisännistöyhtiö sekä sellainen kahden tai useamman henkilön yhteenliittymä, jota ei pidetä yhteisönä ja joka on perustettu elinkeinotoiminnan harjoittamista varten sekä tarkoitettu toimimaan osakkaiden yhteiseen lukuun. Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden verotuksesta kerrotut asiat soveltuvat sellaisenaan myös muihin elinkeinoyhtymiin.

Tuloveroilmoituksen 6A viimeinen palautuspäivä on 3.4.2018

Asioi verkossa

Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen, mobiilivarmenteen, HST-kortin tai pankkitunnisteen.

Muut ilmoittamistavat

Veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kaikki elinkeinoyhtymän osakkaat. Kommandiittiyhtiössä veroilmoituksen antamisesta vastaavat vain vastuunalaiset yhtiömiehet.

Verkkoasiointiin tarvitaan sähköinen tunniste

Sähköisellä tunnisteella kirjaudutaan asiointipalveluun, jossa ilmoitus annetaan. Sähköisiä tunnisteita ovat:

Lue lisää verkkopalveluihin tunnistautumisesta.

Toimita tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus Patentti- ja rekisterihallitukselle

Verohallinto ei välitä tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukselle, vaan yritykset toimittavat ne sinne itse suoraan. Älä siis liitä tilinpäätöstietoja mukaan veroilmoitukseen. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on toimitettava tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukseen, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Tarkista yrityksen velvollisuus toimittaa tilinpäätöstiedot (www.prh.fi)

Lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen

Voit hakea tarvittaessa lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä (esim. sairauden vuoksi). Lisäaikaa on pyydettävä Verohallinnolta viimeistään veroilmoituksen palautuspäivänä.

Tulosta lomake(Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi).

Jos lisäaikaa ilmoittamiseen myönnetään, veroilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään uuden määräajan viimeisenä päivänä.