Veroilmoitus - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Veroilmoituslomake 6A on uudistunut
Esimerkiksi liitelomake 35 (Elinkeinoyhtymän osakasselvitys) on poistettu käytöstä verovuodesta 2018 alkaen. Yhtiömiehiä koskevat tiedot ilmoitetaan jatkossa lomakkeella 6A. 

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ilmoittavat elinkeinotoiminnan tiedot tuloverotusta varten veroilmoituksella 6A. Veroilmoitus täytyy aina antaa täytettynä varallisuus- ja velkatiedoilla, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi verovuonna ollutkaan.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Veroilmoituksen voi antaa Omaverossa tammikuun puolivälistä 2019 alkaen.

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen voit antaa sähköisesti myös

Veroilmoituksen mukana ei lähetetä enää painettua täyttöopasta tai palautuskuorta. Veroilmoituksen 6A täyttöohjeet ovat vero.fi:ssä.

Anna veroilmoitus 6A viimeistään 2.4.2019

Veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kaikki elinkeinoyhtymän osakkaat. Kommandiittiyhtiössä veroilmoituksen antamisesta vastaavat vain vastuunalaiset yhtiömiehet.

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus. Avoimen yhtiön myöhästymismaksu jaetaan yhtiömiehille ja kommandiittiyhtiön myöhästymismaksu vastuunalaisille yhtiömiehille heidän tulo-osuuksiensa suhteessa. Samoin jaetaan myös mahdollinen veronkorotus.

Tarkista veroilmoituksen yleiset tiedot

Tarkista veroilmoituksen etusivulla olevat yksilöintitiedot. Jos yrityksen tiedoissa tai toiminnassa tapahtuu muutoksia, ilmoita niistä muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5. Muutosilmoituksen voi antaa myös ytj.fi-verkkopalvelussa.

Ilmoita yhtiösopimuksen muutokset aina myös kaupparekisteriin

Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä 3 kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoituksesta muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5 tai ytj.fi-verkkopalvelussa. Ilmoitus on annettava mm. toimialatietojen sekä yhtiömiesten osakkuustietojen muutoksista.

Näin kirjaudut verkkopalveluihin

Yhtiössä tietyssä asemassa olevat henkilöt (esimerkiksi vastuunalaiset yhtiömiehet) voivat kirjautua OmaVeroon omilla verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella ilman erillistä valtuutusta.

Jos yhtiö on valtuuttanut esimerkiksi tilitoimiston hoitamaan veroasioita puolestaan, tilitoimisto voi hakea joko Suomi.fi-valtuuksia tai käyttää Katso-tunnistetta vuoden 2019 loppuun saakka. Lue lisää valtuuksien laajuudesta ja niiden käytöstä eri verkkopalveluissa.

Ohjeita paperi-ilmoittajalle

Jos annat veroilmoituksen ja sen liitteet paperilomakkeilla, merkitse kaikille sivuille elinkeinoyhtymän nimi ja Y-tunnus. Älä niittaa lomakkeita yhteen.
Veroilmoitus on aina päivättävä ja allekirjoitettava. Elinkeinoyhtymän veroilmoituksen allekirjoittaa veroilmoituksen antamisesta vastuussa oleva henkilö, kuten avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Toimita tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus Patentti- ja rekisterihallitukselle
Verohallinto ei välitä tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukselle, vaan yritykset toimittavat ne sinne itse suoraan. Älä siis liitä tilinpäätöstietoja mukaan veroilmoitukseen. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on toimitettava tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukseen, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Tarkista yrityksen velvollisuus toimittaa tilinpäätöstiedot (www.prh.fi)

Lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi viimeistä palautuspäivää.

Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Jos Verohallinto hyväksyy hakemuksesi, saat uuden palautuspäivän ilmoituksellesi.