Veroilmoitus - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ilmoittavat elinkeinotoiminnan tiedot tuloverotusta varten veroilmoituksella 6A. Veroilmoitus täytyy aina antaa täytettynä varallisuus- ja velkatiedoilla, vaikka varsinaista toimintaa ei olisi verovuonna ollutkaan.

Verotuksessa kaupparekisteriin rekisteröityjä avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä sanotaan elinkeinoyhtymiksi. Muita elinkeinoyhtymiä ovat laivanisännistöyhtiö sekä sellainen kahden tai useamman henkilön yhteenliittymä, jota ei pidetä yhteisönä ja joka on perustettu elinkeinotoiminnan harjoittamista varten sekä tarkoitettu toimimaan osakkaiden yhteiseen lukuun. Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden verotuksesta kerrotut asiat soveltuvat sellaisenaan myös muihin elinkeinoyhtymiin.

Tuloveroilmoituksen 6A viimeinen palautuspäivä on 3.4.2017

Asioi verkossa

Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Muut ilmoittamistavat

Veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kaikki elinkeinoyhtymän osakkaat. Kommandiittiyhtiössä veroilmoituksen antamisesta vastaavat vain vastuunalaiset yhtiömiehet.

Verkkoasiointiin tarvitaan Katso-tunniste

Katso-tunnisteella kirjaudutaan asiointipalveluun, jossa ilmoitus annetaan.

Toimita tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus Patentti- ja rekisterihallitukselle

Verohallinto ei välitä tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukselle, vaan yritykset toimittavat ne sinne itse suoraan. Älä siis liitä tilinpäätöstietoja mukaan veroilmoitukseen. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on toimitettava tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukseen, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Tarkista yrityksen velvollisuus toimittaa tilinpäätöstiedot (www.prh.fi)

Lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen

Voit hakea tarvittaessa lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä (esim. sairauden vuoksi). Lisäaikaa on pyydettävä Verohallinnolta viimeistään veroilmoituksen palautuspäivänä.

Tulosta lomake(Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi).

Jos lisäaikaa ilmoittamiseen myönnetään, veroilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään uuden määräajan viimeisenä päivänä.

Ilmoita oma-aloitteiset verot sähköisesti vuodesta 2017 alkaen

Ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa (vero.fi/omavero).

  • Muutos koskee 1.1.2017 ja sen jälkeen alkavia verokausia (termi verokausi korvaa nykyiset käsitteet ilmoitusjakso ja kohdekausi). 
  • Vuoden 2016 ilmoituksen voi vielä antaa tarvittaessa paperilomakkeella. Käytä silloin lomaketta Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (entinen Kausiveroilmoitus).

OmaVero on korvannut Verotilin vuoden 2017 alusta

Uudessa OmaVero-palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa. OmaVerossa voit ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteiset verot. Palvelussa on myös kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista. Se vastaa sisällöltään aiempaa verotiliotetta. Lisäksi näet OmaVerossa ja yhteenvedossa mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista. 

Uusi oma-aloitteisten verojen viitenumero korvaa verotiliviitteen. Myös uusi viitenumero on pysyvä ja asiakaskohtainen. 

Tunnistautumiseen ei ole tullut muutoksia, vaan OmaVeroon kirjaudutaan samalla tavalla kuin Verotili-palveluun. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksia Katso-valtuuksiin, sillä Verotili-palvelua varten annetut valtuudet ovat käytössä myös OmaVerossa.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017